english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Daniel Ferek wybrany proboszczem parafii w Wodzisławiu Śląskim

Zgromadzenie Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim pod przewodnictwem Biskupa diecezjalnego Diecezji Katowickiej, bp. Tadeusza Szurmana, w niedzielę Cantate, 14 maja 2006 r. wybrało ks. Daniela Ferka nowym proboszczem wodzisławskiej parafii.

  

ks. Daniel FerekKs. Daniel Ferek urodził się 31.08.1974 r. w Cieszynie. W latach 1994-1999 odbywał studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w czerwcu 1999 r. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. "Rola muzyki religijnej w życiu młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kontekście historyczno-psychologicznym". W dniu 5 wrzesnia 1999 r. ordynowany w Żorach wraz z Rafałem Millerem i Marcinem Makulą na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez bp. Jana Szarka. Z dniem ordynacji wikariusz parafii w Wiśle Centrum w latach 1999-2000, od roku 2001 wikariusz parafii w Giżycku (Diecezja Mazurska). Od dnia 1 02.2003 mianowany przez Konsystorz Kościoła proboszczem administratorem gizyckiej parafii.
   

Wybory w wodzisławskiej parafii zostały ogłoszone po nieoczekiwanej śmierci ś.p. ks. proboszcza Marcina Lukasa, który zmarł w dniu 22 grudnia 2005 r., pełniąc przez lata służbę duszpasterska w parafiach Wodzisławiu Śl. i Gołkowicach. Po jego odejściu obowiązki proboszcza administratora powyższych parafii pełni ks. Jan Raszyk, proboszcz z sąsiedniej parafii w Jastrzębiu Zdroju Ruptawie.

  

Zgodnie z prawem kościelnym dokonany przez Zgromadzenie Parafialne wybór nowego proboszcza podlega zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła.