english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

List gratuacyjny Biskupa Kościoła

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan,
Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności.
Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie!
Psalm 84, 12-13

  


Przewielebny
Ks. Jan Zajączkowski
Legnica
 
Przewielebny Księże,
Czcigodny Jubilacie,
 
Psalmista Pański śpiewa w Psalmie 84 pochwalną pieśń o tym, jak cudowną moc daje człowiekowi przebywanie w bliskości Bożej, w Jego świątyni. Ten, kto tam się znajduje, kto służy Bogu może w szczególny sposób doznawać działania Jego łaski. Człowiek żyjący w bliskości Pana opromieniony jest Jego chwałą. Boża światłość oświeca Jego drogi, a Boża miłość jest tarczą chroniącą człowieka od wszelkich ataków zła.
 
Z dziękczynieniem wyznaje Psalmista: „Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie!”
 
Dziś te słowa są także Księdza wyznaniem. Z łaski Bożej dane jest bowiem Księdzu obchodzić wspaniały jubileusz 90 urodzin.
 
W tym szczególnym dniu łączę się z Księdzem w pochwalnej modlitwie, dziękując Panu Kościoła za Księdza służbę i wszelkie błogosławieństwo, które dzięki ofiarnej pracy Księdza spłynęło na naszą Jednotę.
 
Niech łaskawy Pan obdarza Księdza nadal swoim błogosławieństwem, zdrowiem i siłami na dalsze lata życia.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami.
 
W Chrystusie Panu,
Bp Janusz Jagucki
Biskup Kościoła
 
Warszawa, dnia 13 marca 2006