english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagrody im. ks. Leopolda Otto rozdane

W niedzielę, 15 stycznia, w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. ks. Leopolda Otto. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które poprzez swoją postawę i dokonania składają świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa oraz wywierają istotny wpływ na życie Kościoła Luterańskiego w Polsce.

 

 

Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznawana jest corocznie przez "Zwiastun Ewangelicki" jako hołd złożony założycielowi tego czasopisma. Jest przypomnieniem zasłużonej postaci polskiego luteranizmu, która nową drogą poprowadziła Kościół Ewangelicki w Polsce. Kapituła nagrody pragnie w ten sposób przypomnieć tę wielką osobowość i jednocześnie docenić współczesne dokonania osób, które w swym zaangażowaniu podążyły śladami ks. Leopolda Otto. Pierwsza edycja odbyła się z okazji 140-lecia czasopisma w roku 2003.

Laureaci nagrody: inż Karol Gaś, diakon Helena Gajdacz, ks. Friedhelm Borggrefe i ks. Ryszard Janik 

 
W tym roku statuetki nagrody im. ks. L. Otto wręczano po raz czwarty. Zostały nimi uhonorowane następujące osoby:

diakon Helena Gajdacz – za wielopłaszczyznową, długoletnią katechizację dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterskiego wsparcia wielu pokoleń najmłodszych przez redagowanie "Przyjaciel Dzieci"

inż. Karol Gaś – za twórczy wkład w rozwój architektury sakralnej na Śląsku Cieszyńskim, co podkreśla i utrwala obecność ewangelicyzmu na tym terenie


ks. Ryszard Janik i ks. Friedhelm Borggrefe – za współdziałanie na rzecz pojednania między narodami oraz zacieśnienie więzów między Kościołami poprzez zaangażowanie się we współpracę Gustav Adolf Werk (GAW) i Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA).
 

 
Ceremonię wręczania nagród poprowadził podczas tego uroczystego nabożeństwa ks. Jerzy Below – przewodniczący kapituły i redaktor naczelny „Zwiastuna Ewangelickiego”.
Poszczególni członkowie kapituły odczytywali kolejno laudacje, a nagrodzeni podchodzili do przodu, aby odebrać wyróżnienie, jakim były pamiątkowe statuetki.
Kazanie wygłosił ks. radca Jan Badura z Pszczyny. Całe nabożeństwo upiększył śpiewem chór kościelny z Cieszyna pod dyr. diakon Joanny Sikory.

xBJ