english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa książka o chórach Diecezji Katowickiej

Końcem listopada br. w katowickim Wydawnictwie "Głos Życia" ukazała się książka o chórach Diecezji Katowickiej. Nosi ona tytuł: "Gloria in excelsis. Monografia ewangelickich chórów i zespołów Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP". Redaktorami tego cennego wydawnictwa są Henryk Orzyszek i Ewa Bocek-Orzyszek. Książka liczy 186 stron.

Po wydanej w 2003 roku pozycji "Dzieło łaski Boga", zawierającej prezentację wszystkich parafii Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kolejna książka monograficzna dopełnia niejako pełny obraz życia Diecezji na płaszczyźnie muzycznej.

Książkę otwierają przedmowy biskupa Diecezji Katowickiej, przewodniczącego diecezjalnej komisji ds. chórów i muzyki kościelnej oraz prezesa śląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz ogólny rys historyczny muzyki chóralnej.

Zasadnicza część książki składa się z czterech działów: "Chóry mieszane", "Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne", "Zespoły instrumentalne", oraz "Sylwetki muzyków". Wszystkie te części zostały opracowane w sposób leksykalny, czyli w każdej z nich w kolejności alfabetycznej oddzielnie opisano poszczególne zespoły. Opisy te są uzupełnione ich kolorowymi fotografiami oraz pełnymi składami osobowymi. Przy biogramach muzyków zamieszczono również ich fotografie. Z treści książki można się przekonać, że najwięcej w diecezji działa tradycyjnych chórów, bo aż 20. Ponadto funkcjonuje 11 zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych, które są zespołami młodzieżowymi lub dziecięcymi. Całość obrazu życia muzycznego dopełniona jest liczbą 3 zespołów wokalnych: 2 dętych i 1 smyczkowego.

Książka została wydana bardzo estetycznie, z licznymi kolorowymi ilustracjami. Zawiera liczne, trudno dostępne gdzie indziej informacje. Można przypuszczać, że przez długie lata będzie stanowić jedno z głównych źródeł informacji o działalności muzycznej w Diecezji.

Więcej informacji: Wydawnictwo "Głos Życia"