english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Budujmy jedność Kościoła

Dnia 14 kwietnia br. o godz. 8.30 nabożeństwem w ewangelickim kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle rozpoczęły się obrady I sesji XII Synodu Kościoła. Przed ołtarzem biskup Kościoła Janusz Jagucki przyjął ślubowanie członków synodu.
   

Bp Janusz Jagucki podczas kazania
 
Później w swoim kazaniu opartym na Psalmie 1. bp J. Jagucki mówił o prawdziwym szczęściu w Bogu. Podkreślił też obecność w synodzie młodych ludzi, ale też reprezentantów starszego pokolenia, co razem daje szczególną możliwość budowania jedności Kościoła. Wszyscy synodałowie połączyli się też w społeczności Komunii Świętej.
   

Dom parafialny im. bpa Andrzeja Wantuły w Wiśle
 
Obrady synodu toczyły się w sali parafialnej im. bpa Andrzeja Wantuły. Podstawowym zadaniem na pierwszej sesji był wybór władz Synodu Kościoła czyli rady synodalnej, w skład której wchodzą: prezes, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich. Prezesem został ks. Jerzy Samiec, proboszcz parafii w Gliwicach i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów. W radzie synodalnej znaleźli: się ks. Grzegorz Giemza - dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji, ks. Waldemar Pytel - proboszcz parafii w Świdnicy oraz Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie i Dawid Binemann-Zdanowicz z parafii w Toruniu.
 

 Członkowie Synodu w kościele w Wiśle
 
W czasie niedzielnego nabożeństwa bp Janusz Jagucki w asyście bpa Mieczysława Cieślara i bpa Pawła Anweilera wprowadził nową radę synodalną w urzędowanie.
 
Druga część dwudniowych obrad poświęcona była podsumowaniu roku 2006 w Kościele. Członkowie Synodu Kościoła wysłuchali wystąpienia biskupa Kościoła i prezesa Synodu oraz omówienia prac komisji synodalnych. Z kolei w oparciu o sprawozdania: wiceprezesa konsystorza Adama Pastuchy z realizacji budżetu Kościoła w 2006 roku i komisji rewizyjnej synod udzielił konsystorzowi absolutorium za 2006 rok.
 
Synod w miejsce komisji ds. teologii i duszpasterstwa utworzył dwie komisje: teologii i pastoralną. Postanowił też, że tematem roku 2008 będzie wychowanie chrześcijańskie. Jednocześnie postanowiono, że na jesiennej sesji ustalone będą tematy pracy na następne lata, mając już na uwadze rok 2017 czyli 500-lecie Reformacji. Pozdrowienia obradującym jako gość synodu przekazał bp Stanislav Piętak z Kościoła luterańskiego w Czechach.
    

Przekazanie drugiego tomu Choralnika 
 
W piątek 13 kwietnia synodałowie uczestniczyli w kościele ewangelickim w Wiśle w koncercie z okazji 100-lecia urodzin Jerzego Drozda, zasłużonego propagatora muzyki i pieśni ewangelickiej. Wystąpiły w nim chóry pięciu parafii ewangelickich w Wiśle. W trakcie koncertu ks. Jerzy Below w imieniu Wydawnictwa „Augustana” wręczył biskupowi Kościoła Januszowi Jaguckiemu i ks. prezesowi Janowi Grossowi drugi tom "Choralnika", który zawiera opracowania liturgiczne. Tym samym zakończyła się dziesięcioletnia praca Kościoła nad "Śpiewnikiem ewangelickim" i "Choralnikami". Gościem koncertu i późniejszego spotkania w sali parafialnej był burmistrz Wisły Andrzej Molin.
 
ks. Jerzy Below, www.zwiastun.pl
  
więcej zdjęć: Galeria internetowa Zwiastuna Ewangelickiego