english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje dla Konsystorza i Diakonii

W dniach od 2 do 4 listopada 2007 r. w domu rekolekcyjnym Księżówka w Wiśle po raz drugi odbyły się rekolekcje dla radców i pracowników Konsystorza oraz Diakonii. W rekolekcjach uczestniczył Biskup Kościoła bp Janusz Jagucki wraz z małżonką.
 
Spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od wykładu na temat wywierania wpływu na ludzi, który wygłosił Prezes Synodu, ks. Jerzy Samiec. Ks. Samiec poprowadził także wieczorną modlitwę. Drugi dzień pobytu w Księżówce uczestnicy spotkania rozpoczęli modlitwą prowadzoną przez ks. radcę Jana Badurę z Pszczyny. Przed południem radcy i pracownicy Konsystorza odbyli spacer po Wiśle. Z zainteresowaniem słuchano nieznanych historii i faktów z historii Wisły, o których opowiadał Maciej Oczkowski. Po wizycie w Muzeum Regionalnym odbyło się spotkanie z proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, ks. Waldemarem Szajthauerem.
 
W sobotnie popołudnie do Wisły przyjechali przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Słowacji - ks. dr Miloš Klátik – Biskup Generealny z małżonką oraz Pavel Delinga – Inspektor Generalny z małżonką (Wiceprezes Konsystorza). Podczas spotkania w Księżówce, w którym uczestniczył także bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, bp M. Klátik przedstawił najpierw referat o przeszłości i teraźniejszości Kościoła Ewangelickiego na Słowacji. Uczestnicy spotkania rozmawiali o współpracy pomiędzy Kościołami ewangelickimi w Polsce i na Słowacj oraz o możliwościach jej poszerzenia o nowe obszary pracy. Podkreślano liczne związki, jakie istnieją pomiędzy Polska i Słowacją.
 
Wieczorną modlitwe prowadził ks. radca Janusz Sikora z Cieszyna. Zachęcając do wytrwałej modlitwy i „niepokojenia Boga prośbami”, ks. J. Sikora zapowiedział także zbliżające się 300- lecie Kościoła Jezusowego w Cieszynie w roku 2009.
 
W niedzielę 4 listopada br. uczestnicy rekolekcji i goście ze Słowacji uczestniczyli w nabożeńswtwie w kościele Jezusowym w Cieszynie. Kazanie wygłosił Biskup Generalny ks. dr Miloš Klátik. Podczas nabożeństwa podpisano też Porozumienie o współpracy pomiędzy Kościołem Ewangelickim Augsburskiego Wyznania na Słowacji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.
 
Po nabożenstwie i obiedzie w cieszyńskiej parafii odbyło sie spotkanie z dyrekcją i pracownikami Ewangelickiego Domu opieki w Dzięgielowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przełożona Diakonatu s. Lidia Gottschalk, ks. Marek Londzin - proboszcz parafii ewangelickiej w Dzięgielowie oraz dyrektor Domu Opieki - Adam Pastucha. Rozmawiano nie tylko o działalności diakonijnej w Dzięgielowie, ale także o pracy diakonijnej w Polsce i na Słowacji. Na zakończenie zwiedzono domy opieki.
 
xil