english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ukazał się nowy Ewangelik (3/2007)

Ukazał sie trzeci numer kwartalnika Diecezji Katowickiej - Ewangelik". O jego zawartości w słowie od wydawcy tak pisze zwierzchnik diecezji, bp Tadeusz Szurman.
  
Zawartość trzeciego numeru „Ewangelika” w 2007 roku stanowi odbicie założeń naszego kwartalnika. Z jednej strony jest to pismo regionalne, przeznaczone dla odbiorców z diecezji katowickiej naszego Kościoła, zaś z drugiej strony czasopismo pretenduje do miana adresowanego do szerszych kręgów odbiorców, szczególnie inteligenckich i spoza Kościoła. Wydawać się może, że takie założenia są rozbieżne, jednak w przypadku „Ewangelika” ta „sztuka” chyba się powiodła. Sięgają po niego wierni, którzy mogą zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami i sprawami naszej wspólnoty diecezjalnej i wzmocnić się duchowo poprzez treści artykułów. Zamawiają go również czytelnicy z całego kraju, niekoniecznie nasi współwyznawcy, którzy zainteresowani są lekturą z kręgu szeroko pojętej myśli protestanckiej. „Ewangelik” spełnia zapotrzebowania obu tych grup.
 
Jako czasopismo regionalne „Ewangelik” w najnowszym numerze zawiera opis najważniejszych wydarzeń parafialnych i diecezjalnych, prezentuje najnowsze książki wydane w naszym środowisku, przedstawia w stałych działach ewangelickie biuletyny parafialne, historię parafii ewangelickiej w Sosnowcu, chór z Jastrzębia Zdroju – Ruptawy, daty z kalendarza, historię organów w Pyskowicach, zamieszcza relację z wycieczki do „serca siedzib waldensów” – Piemontu, jak również spis wszystkich członków rad parafialnych. Informacje te pozwalają lepiej poznać naszą społeczność diecezjalną i zintegrować niewielkie, diasporyczne parafie.
 
Zachęcam do lektury ważnych dla całego środowiska ewangelickiego tekstów. Polecam artykuł prof. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego, znanego prawnika-konstytucjonalisty, pt. "Stosunek państwa do Kościołów w Polsce. 10 lat obowiązywania konfesyjnych postanowień Konstytucji z 1997 roku", i ciekawą z nim rozmowę "Polska jest państwem quasi-wyznaniowym", oraz materiał Marii Drapelli poświecony jednemu z najwybitniejszych współczesnych pisarzy – "Wątki ewangelickie w twórczości Jerzego Pilcha". Na uwagę zasługuje również tekst ks. Adama Maliny, który w Roku Gerhardtowskim umieszcza w „Ewangeliku” artykuł "Pieśni ks. Paula Gerhardta w Śpiewniku Górnośląskim (1931)".
 
Czytaj : Kwartalnik Ewangelik