english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Modlitwa w Sejmie

1 września 2010 odbyła się w Sejmie RP modlitwa ekumeniczna pod tablicą upamiętniająca posłów na Sejm II RP – ofiary II Wojny Światowej. Udział w niej wzięli Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska oraz Rodziny Posłów. Modlitwę poprowadzili: bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego, abp Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Metropolita Warszawy i całej Polski, Pinchas Żarczyński, rabin pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz z ks. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 

Ks. bp Tadeusz Szurman przywołał tekst Księgi Izajasza 2,4: Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej, jako podstawę naszej refleksji nad wojną i pokojem, pokojem także w jego wiecznym wymiarze. W modlitwie zawarł także następujące słowa: To nasz grzeszność, przemijalność i egoizm sprawiły, że jest na ziemi, jak pisał mądry król Salomon, czas wojny, czas zabijania (…). Boże, Ty sam napełnij nas swoją miłością, abyśmy swą ireniczną postawą, pełną dobroci i budowania mostów ponad podziałami, mogli przekuwać „miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy”, zbierające dobre żniwo na urodzajnych polach naszego patriotyzmu, i budowania współodpowiedzialności za innych. Zakończył słowami antyfony Da pacem, Domine: Pokoju udziel z łaski nam, Dziś w naszych czasach, Boże, Bo walczyć za nas, za nas sam Ty tylko Panie możesz.

 
Jerzy Sojka, Rzecznik prasowy KEA