english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Historie aktualne

Historie aktualne. Zrozumieć Stary Testament to książka poświęcona tekstom starotestamentowym. Ta część Biblii z wielu powodów jest trudniejsza w lekturze od Nowego Testamentu, może wydawać się też dość odległa od niego pod względem treści. Intencją autora książki – dr. Andrzeja Kluczyńskiego, wykładowcy w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - było przekonanie Czytelnika, że można czytać Stary Testament i odnajdywać w nim aktualne problemy i że historie, które zawiera, mogą inspirować do refleksji nad własnym życiem i współczesnym światem, co bynajmniej nie wiąże się z negacją pierwotnego znaczenia biblijnych tekstów.

Ta książka może być ciekawa zarówno dla osób, które nie znają Pisma Świętego,  jak i dla tych, którzy są jego wiernymi czytelnikami. 

Książka Historie aktualne. Zrozumieć Stary Testament ukazała się na początku lipca 2011 roku nakładem Wydawnictwa WARTO.

„Nie istnieją sytuacje beznadziejne, w których skazani bylibyśmy na przegraną. Nie możemy też wprowadzać w życie reguł i zasad o charakterze absolutnym, a szczególnie natury religijnej.
Są sytuacje, w których warto zrobić wyjątek, tak jak Boże działanie najczęściej jest niesamowite
 i zaskakujące, wykraczające poza nasze schematy myślowe i przekraczające nasze oczekiwania.”
(fr.  książki)

Autor w czasie tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Mrągowie (14-22 sierpnia) poprowadzi cykl wykładów nt. Ten, który ma przyjść. Stary Testament o nadziei mesjańskiej.