english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybór delegatów duchownych do Synodu Kościoła

W dniu 5 listopada 2011 r. w warszawskim Centrum Luterańskim odbyły się wybory przedstawicieli księży i diakonów do XIII Synodu Kościoła.
 
W roku 2012 rozpocznie kadencję XIII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Synod jest najwyższą władzą Kościoła. Jest on uosobieniem Kościoła i wszystkich praw Kościołowi przysługujących. W skład Synodu Kościoła wchodzą: wszyscy biskupi, świeccy: wiceprezes Konsystorza i wszyscy kuratorzy diecezjalni. Synody Diecezjalne na sesji wiosennej wybiorą z pośród swoich delegatów trzydziestu przedstawicieli świeckich wiernych.  
 
Obradująca Konferencja Duchownych wybrała piętnastu przedstawicieli duchownych oraz delegata diakonów.
 
Członkami Synodu Kościoła zostali (w kolejności alfabetycznej):
    
1. ks. Marcin Brzóska
2. ks. Leszek Czyż
3. ks. Grzegorz Giemza
4. ks. Adrian Korczago
5. ks. Marek Londzin
6. ks. Marek Loskot
7. ks. Adam Malina
8. ks. Piotr Mendroch
9. ks. Krzysztof Mutschmann
10. ks. Marian Niemiec
11. ks. Edwin Pech
12. ks. Ryszard Pieron
13. ks. Janusz Staszczak
14. ks. Marek Uglorz
15. ks. Tomasz Wola
  
Zastępcami zostali:
 
1. ks. Robert Sitarek
2. ks. Marcin Orawski
3. ks. Waldemar Pytel
4. ks. Piotr Wowry
5. ks. Michał Walukiewicz

Jako przedstawiciel diakonów wybrana została diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, a jej zastępcą diakon Halina Radacz.
 
Czytaj więcej o wyborach: BIK   więcej