english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy rektor ChAT

W dniu 10 maja 2012 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dokonało wyboru rektora uczelni na kadencję 2012-2016. Został nim ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 
Kolegium jednogłośnie poparło kandydaturę ks. prof. dra hab. Bogusława Milerskiego na to stanowisko. Zastąpi on abp. prof. dra hab. Jeremiasza Anchimiuka z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rektora uczelni w latach 1996-2002 oraz 2008-2012.
 
Po wieloletniej przerwie stanowisko to obejmie ponownie przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ostatnim ewangelickim rektorem w latach 1987-1990 był ks. prof. Jerzy Gryniakow. Rektor-elekt ma 45 lat i będzie jednym z najmłodszych rektorów uczelni w Polsce. Dotychczas zajmował stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktycznych ChAT.
 
Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ordynowany w roku 1994, służył w parafii w Łodzi w latach 1994-2000.
 
Doktor habilitowany nauk teologicznych i doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalista pedagogiki religii, publicysta, tłumacz. Były Kierownik Ekumenicznego Instytutu Pedagogicznego ChAT. Kierownik Katedry Pedagogiki Religijnej na tej uczelni. Wydał szereg opracowań naukowych, opinii i recenzji. Pod jego kierunkiem zrealizowano wiele prac magisterskich i kilka doktoratów. Zastępca redaktora naczelnego periodyku naukowego "Studia z Teorii Wychowania".
 
Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Żonaty, ma córkę.

 

BIK, więcej: Centrum informacyjne Kościoła