english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

[Filipie], kto mnie widział, widział Ojca [...]. Ewangelia Jana 14,9


Bóg ci mówi: "Patrz, tu masz mojego Syna, jego słuchaj i przyjmij go. Jeśli to uczynisz, to możesz być pewien swojej wiary i swego zbawienia". Ty zaś odpowiadasz: "Tak, ale ja nie wiem, czy potrafię w wierze wytrwać". Strzeż się takich myśli, przyjmij tę obietnicę i to odkupienie i nie próbuj zbyt śmiało i szczegółowo badać tajemnych wyroków Bożych. Jeśli wierzysz w objawionego Boga i przyjmujesz jego Słowo, to stopniowo objawi ci się ukryty Bóg. Chrystus mówi: "Kto mnie widzi, ten widzi też Ojca". Kto jednak odrzuca Syna, ten traci wraz z objawionym Bogiem także Boga ukrytego, który się nie objawił. Gdy jednak mocną wiarą uchwycisz się Boga objawionego i w swym sercu masz wolę, by nie utracić Chrystusa, to jesteś dobrze przygotowany, by nauczyć się rozumienia Boga ukrytego.