english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. Ewangelia Jana 1,36


Dzień narodzin Jana Chrzciciela

Inni prorocy także przepowiadali o Chrystusie, głosząc jego przyjście dla uwolnienia świata od grzechu. Ale ani Izajasz, ani Jeremiasz nie mogliby powiedzieć tego, co ten powiedział: "Oto jest ten, jego macie przyjąć". Jedynie Jan mógł to po raz pierwszy oznajmić i wskazać palcem na tego, w którym jedynie jest odpuszczenie grzechów. Takiego wskazania jak wskazanie Jana nie miał ani nie widział żaden człowiek - wskazania na Baranka Bożego. Dlatego kogo gnębi grzech, przeraża diabeł i śmierć, niech spojrzy tylko na usta i palec tego kaznodziei, a on go właściwie nauczy i wskaże, jak dojść do odpuszczenia grzechów i do pokoju z Bogiem. I radość z powodu Jana winna być udziałem nie tylko Zachariasza i Elżbiety, ale całego świata.