english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Ewangelia Łukasza 12,32


Gdy widzimy tyle niewdzięczności i złości u mieszczan, chłopów i we wszystkich stanach, to wydaje się nam, że cały świat jest w posiadaniu diabła... Ale pozostaje pociecha, że żyje jeszcze kilku prawych i świętych ludzi. Gdyż Bóg musi mieć swój lud. On jest Bogiem miłosierdzia i sądu; tych, co są skruszeni i korzą się, tym odpuszcza, ratuje i ich prowadzi. Autentyczny, prawdziwy Kościół jest całkiem małą trzódką, która nie cieszy się żadną, albo małą czcią, która stoi pod krzyżem. Zaś fałszywy Kościół jest pyszny, chełpliwy, nadyma się i otoczony jest powszechnym, wielkim uznaniem jak Sodoma. Dlatego w Kościele, z Kościołem módlmy się za Kościół. Gdyż są trzy rzeczy, które utrzymują Kościół i ze swej istoty do Kościoła należą: po pierwsze wierne nauczanie, po drugie gorliwa modlitwa i po trzecie rzeczywiste cierpienie.