english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Księga Psalmów 103,11


Do nieszczęsnych wad naszej natury należy i ta, że nawet gdy przychodzi do nas Chrystus ze swą łaską i pociechą, ona lęka się go i przed nim ucieka, choć powinna raczej tak jak stoi, bez odzienia i boso, biec za nim aż na kraniec świata. Zamiast tego szamoce się i zmaga z sobą, chce działać na własną rękę, pragnąc dojść do takiej czystości i godności, by samej zasłużyć na łaskawego Boga i Chrystusa. Szuka pokoju i ucieka przed grzechem w ten sposób, że oddala się od Chrystusa i najpierw chce znaleźć coś w sobie, co uczyniłoby ją godną, by do niego przyjść. Ale w ten sposób popada tylko w coraz większy lęk i trwogę, aż Chrystus wyrwie ją znów swoim Słowem. Dlatego nie czyń mu zniewagi, odpychając go od siebie bądź zamieniając pociechę, jaką ci daje, na trwogę i zwątpienie. Raczej w pełnej ufności biegnij ku niemu, a wnet usłyszysz radosne i pocieszające słowo: "Nie bójcie się!". Tak przemawia do twojego i do innych zasmuconych serc i sumień i ogłasza odpuszczenie wszystkich grzechów.