english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie miały szczególny charakter. Podczas ekumenicznego nabożeństwa polsko-niemieckiego otworzony został „Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera” w miejscu pamięci, gdzie duchowny prowadził Seminarium Kaznodziejskie w Finkenwalde (Szczecin Zdroje).