english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

1. Niedziela po Wielkanocy

3 kwietnia 2016 r.

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 4.ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, 5.którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. 6.Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7.ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 8.Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, 9.osiągając cel wiary, zbawienie dusz.


ks. Waldemar SzczugiełDzisiejszą niedzielę przeżywamy pod hasłem "Jako nowo narodzone niemowlęta". To stwierdzenie zwraca naszą uwagę w kierunku wydarzeń Wielkanocnych - Boży dar w postaci naszego udziału w zmartwychwstaniu, możliwość nowonarodzenia.

 

Wiem, wiem, rozum mówi Wam coś innego. Nie można mając już swoje lata narodzić się na nowo. Jednakże mimo tych wątpliwości wsłuchajmy się w pierwszy werset naszej perykopy: "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa."

 

O, gdybym mógł rozpocząć jeszcze raz na nowo - tą znajomość, tą rozmowę, to życie! Ileż razy słyszeliśmy już takie westchnienia! A może ileż razy byliśmy sami w takiej sytuacji? Kiedy coś w naszym życiu zaczyna się walić, kiedy z jednego błędu lub nieporozumienia wynikają następne, a kryzys się pogłębia. Najchętniej rzucilibyśmy to wszystko i zaczęli od nowa.

 

Spójrzmy na naszą społeczność, rodzinę czy sąsiedztwo: wystarczy jedno niewłaściwe słowo, nic nie znaczący gest, a staje się to przyczyną wielkiej kłótni.  Zupełnie niespodziewanie stajemy wobec totalnie zagmatwanej sytuacji. Czy wówczas też nie życzylibyśmy sobie tego, aby móc jeszcze raz zacząć wszystko od nowa?

 

Ale tak się nie da. Często tak właśnie nam mówią. Nie możesz cofnąć czasu. Co się stało, to się nie odstanie, nawet jeśli bardzo tego żałujesz.

 

1.

 

Drodzy, takiemu realizmowi, który właściwie jest głębokim pesymizmem mocno zaprzecza autor naszego listu. Biblia opisuje nieraz sytuacje, po ludzku patrząc, bez wyjścia, kiedy tylko cud może uratować. Apostoł Piotr zwraca tu naszą uwagę na taki właśnie cud - łaskę odrodzenia.  Kiedy to Bóg daje szansę na całkowicie nowy początek.  Jak u nowonarodzonego niemowlęcia, które ma jeszcze wszystkie możliwości przed sobą. Nie obciąża je żadna hipoteka czy wina. Tak wiele dróg stoi przed nim otworem. To jest właśnie to, co nam, którzy staliśmy się dorosłymi, może dać jeszcze raz - a w co tak trudno uwierzyć: "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa."

 

Ale jak to możliwe? Jak to się stanie w przypadku ludzi, którzy mają już swoje 50 czy 70 lat? Czy to nie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe?

 

Rzeczywiście, po ludzku patrząc, nie do pomyślenia.

 

Po ludzku patrząc będąc starym nie stają przed nami nowe szanse, lecz raczej wyczerpują się wszelkie możliwości. Jedno co nas czeka na pewno, to śmierć. 

 

Tak, po ludzku patrząc.

 

Ale czy po ludzku patrząc niemożliwe jest też, aby zmarły powstał do życia. A jednak! Czyż Bóg nie wywołał z grobu Jezusa z Nazaretu?

 

Bóg przeciwstawia się naszemu najgłębszemu pesymizmowi, który zawsze w końcu wskazuje na śmierć.

 

On to sprawił, że możemy otrzymać drugą szansę.

 

Biblia opowiada nam o ludziach, który tego właśnie doświadczyli. To byli przyjaciele Jezusa, którzy po Jego pojmaniu wpadli w panikę, uciekli, ukryli się, opuściła ich wszelka nadzieja. Ich przyjaciel i nauczyciel jak złoczyńca zginął w męce na krzyżu. Czego więc oni mogli się jeszcze spodziewać po katastrofie Wielkiego Piątku?

 

Po ludzku myśląc to był koniec pieśni.

 

Ale czy przypominacie sobie dalszy ciąg tej historii?

 

Ci sami ludzie, którzy uciekli z ogrodu Getsemane, kilka tygodni później stali się pełnymi odwagi duchowymi przewodnikami jerozolimskiego prazboru. Wokół nich gromadziło się tysiące osób.

 

Przestraszeni uczniowie otrzymali odwagę i moc. Co się stało? Co było powodem tak radykalnej przemiany w tak krótkim czasie?

 

Słowo Boże wskazuje na jedno: w beznadziejnej sytuacji Ukrzyżowany ukazał się im jako żyjący.

 

To znaczy: w poranek wielkanocny doświadczyli, że Boża miłość jest mocniejsza niż wszystko, czego dotąd się obawiali. Z tym porankiem rozpoczęło się dla nich nowe życie. To tak, jakby się na nowo narodzili. Zaufali, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

 

2.

 

Drodzy, taki nowy początek mógł mieć miejsce nie tylko ponad 2000 lat temu w Jerozolimie. Taki nowy początek jest także naszą szansą.

 

Bóg, który czyni takie cuda, jest i dzisiaj taki sam. To nie stało się z powodu wybitnej wiary uczniów, że otrzymali tę drugą szansę. To nie zależy i dzisiaj, ani od naszych dokonań, ani pobożności. To jest tylko wynik Bożego miłosierdzia, które umożliwia ten nowy początek.

 

Obraz nowonarodzenia staje się nam bardziej zrozumiały, gdy uświadomimy sobie, że chodzi tutaj o w pełni niezasłużony dar.

 

Kiedy rodzę się jako dziecko, to jest to jedyna w swoim rodzaju sytuacja, że ode mnie nic nie zależy. Na nic nie mam wpływu. Wszystko dzieje się w moim życiu z woli i według woli innych.

 

I podobnie jest z nowonarodzeniem. Nie możemy samych siebie uczynić dziećmi Bożymi. Nie możemy sobie zasłużyć na nową szansę. Bóg ją nam daruje.

 

3.

 

Drodzy, jeśli my chrześcijanie dla własnego życia i dla przyszłości następnych pokoleń nie oczekujemy żadnych cudów, to znaczy, że niewiele pojęliśmy z tego na czym opiera się nasza wiara. 

 

To znaczy, że żyjemy cały czas tak, jakby nasz Pana  i Mistrz przebywał jeszcze w grobie. Tak jakby miłość na zawsze zawiodła.

 

Jednakże czy wolno nam, którzy właśnie wspominaliśmy wydarzenia Wielkanocy wraz ze światem głosić beznadziejność? Czy wolno nam godzić się z utratą perspektyw rozwoju kolejnych pokoleń?

 

Sądzę, że nie! Nadzieja, która zrodziła się w wielkanocny poranek, nie dotyczy tylko lepszego życia po śmierci. To byłoby za mało. Doświadczenie nowego narodzenia w Wielkanoc dotyczy także naszego bytu tu i teraz.

 

Przypomnijmy sobie: uczniowie nie zatrzymali tej nadziei w swoich sercach dla siebie. Kto prawdziwie doświadczył tej żywej nadziei, ten musi się nią dzielić z innymi.

 

Może powstać pytanie: jak dochodzi do tego, żebym dzielił się nią z innymi?

 

Wystarczy jeden powód: Bóg dał mi szansę codziennego rodzenia się na nowo. Chrystus uwolnił od troski o powodzenie mojego własnego życia. Stąd mam, mówiąc obrazowo, wolne ręce, aby troszczyć się o innych.

 

Dlatego daję im nadzieję. Kto sam może jeszcze rozpocząć od nowa, ten przyzna taką możliwość także innym. To jest wspaniałe, iż dzięki łasce Boga możemy coś zrobić, aby płonąca w naszym życiu iskierka nadziei rozświeciła świat wokół nas.

 

Możemy podać coś dalej, z tego, co sami otrzymaliśmy i co daje nam bezpieczeństwo na przyszłość.

 

To jest miłosierdzie naszego niebiańskiego Ojca. Jesteśmy córkami i synami Boga, niech więc na Niego wskazuje nasze codzienne życie. Amen. 

ks. Waldemar Szczugieł