english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

4. Niedziela Pasyjna

11 marca 2018 r.

Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory , inni natomiast w dobrej myśli ; jedni z miłości , wiedząc , że jestem tu , aby bronić ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości , nieszczerze , sądząc , że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi ?. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany , czy obłudnie , czy szczerze , z tego się raduję i radować się będę ; wiem bowiem , że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Świętego wyjdzie mi to ku zbawieniu , według oczekiwania i nadziei mojej , że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie , jak zawsze , tak i teraz , uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim , czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus , a śmierć zyskiem .

Filip 1, 15 – 21


ks. Paweł SzwedoDzisiejsza czwarta niedziela pasyjna w liturgii Kościoła ewangelickiego nosi nazwę Niedzieli Laetare. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i jest zaczerpnięta z księgi proroka Izajasza z rozdziału  66, w którym prorok Izajasz woła: Radujcie się z Jeruzalem wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy. Dlatego dzisiejsza niedziela w drugiej połowie czasu pasyjnego jest niedzielą radości. Prorok Izajasz wzywa do radości z powodu świętego miasta Jerozolimy. W średniowieczu czwartą niedzielę Pasji nazywano Niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się takim właśnie kwiatem. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli wzywa nas do radości, abyśmy radosnym sercem podążali do świętego miasta Jerozolimy za Jezusem, aby wraz z naszym Panem nie tylko być świadkami Jego cierpienia, męki i śmierci na krzyżu, ale  przede wszystkim zmartwychwstania.

 

Staje przed nami również wielki świadek Jezusa Chrystusa, Apostoł św. Paweł z Tarsu. Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem w drodze do Damaszku wywiera tak duże wrażenie, że z prześladowcy chrześcijan staje się Apostołem Narodów. Po latach napisze list do Filipian.  List jest pełen ciepła i optymizmu. Autor pragnie, aby wszelkimi sposobami radosna nowina o zbawieniu była zwiastowana i opowiadana. Nie w smutku, ale z radością. Apostoł pisze o modlitwie oraz pomocy Ducha Świętego w pracy ewangelizacyjno – misyjnej. Wszyscy potrzebujemy modlitwy czyli rozmowy z Bogiem. Wszyscy potrzebujemy daru Ducha Świętego, który ma przeogromną moc i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Kiedy popatrzymy na życie Apostoła św. Pawła dostrzeżemy cudowne i wspaniałe prowadzenie przez Ducha Świętego. Człowiek wszechstronnie wykształcony.  Uczeń słynnej szkoły  Gamaliela. Osoba zaufana najwyższej rady żydowskiej, od której otrzyma listy polecające, aby móc prześladować uczniów Jezusa. Nie wiemy czy Apostoł Paweł jeszcze jako Szaweł był świadkiem  procesu i ukrzyżowania Chrystusa. Wiemy natomiast z księgi Dziejów Apostolskich, że zgodził się na ukamienowanie pierwszego męczennika Kościoła - diakona Szczepana i u jego stóp jako dowód złożono pokrwawione szaty Szczepana. Bóg nie ukarał za to Szawła, ale dokonał organicznej przemiany zła w dobro. Uczynił z Szawła naczynie wybrane, aby z fanatycznego prześladowcy stał się  Apostołem  Narodów. Św. Paweł miał to szczęście, aby osobiście poznać Zbawiciela, będąc w drodze do Damaszku i usłyszeć Jego głos. My Boga widzimy tylko oczyma wiary i na kartach Pisma Świętego. Czasami sami podobni jesteśmy do niewiernego Tomasza, który nie chciał uwierzyć w Zmartwychwstałego póki naocznie i fizycznie nie przekona się. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni , którzy nie widzieli a uwierzyli - powie Pan Kościoła Tomaszowi oraz mówi nam wszystkim współczesnym chrześcijanom 2000 lat po swoim zmartwychwstaniu oraz wniebowstąpieniu.

 

Po wielu życiowych doświadczeniach i latach służby Apostoł Narodów mógł napisać do Filipian : Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a  śmierć zyskiem . Trzeba być bardzo odważnym, aby wypowiedzieć powyższe słowa. Dla Apostoła Chrystus stał się całym życiem. Chrystusowi poświęcił  i ofiarował całe swoje ziemskie życie, wszystkie swoje talenty, przymioty  umysłu i zalety serca. Śmierć będzie dla Apostoła zyskiem czyli nagrodą.

 

Prośmy Boskiego Zbawiciela w czasie pasyjnym, abyśmy wpatrując się w życie, dzieło i wiarę Apostoła w modlitwie i z pomocą Ducha Świętego mogli również wyznawać i składać  wspaniałe świadectwo naszej wiary : Albowiem dla mnie życiem  jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Amen.

ks. Paweł Szwedo