english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

4. Niedziela po Wielkanocy

3 maja 2015 r.

25.W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26.Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. 27.Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 28.Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29.Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30.Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Mt 11,25-30


Śpiewać każdy może, jeden lepiej drugi nieco gorzej. No ale nie o to chodzi jak to komu wychodzi  - mówią słowa pewnej piosenki. Śpiew towarzyszy ludziom od bardzo dawna. Wiele historycznych opowiadań mówi o śpiewaniu pieśni, tworzeniu muzyki i graniu na instrumentach, nawet takich bardzo prostych. Muzyka występuje w filmach, bajkach, opowieściach. Także współcześnie wokół nas w wielu miejscach rozbrzmiewa muzyka. Co prawda możemy obserwować coś w rodzaju profesjonalizacji. Mamy wybitnych twórców, albo przynajmniej tych, którym udało się jakoś przebić do kultury i słyszymy ich nagrania w radiu, telewizji, wydają płyty z nagraniami, których słuchamy. Z drugiej jednak strony obserwuje się, że ludzie chyba nieco mniej śpiewają. Przyznajmy sami, jak często zdarza się nam śpiewać w domu?

 

Dzisiejsza niedziela nosi łacińską nazwę Cantate co oznacza śpiewajcie. A więc chcemy zastanowić się jakie miejsce zajmuje śpiew w naszym życiu religijnym. Nie chodzi jednak o śpiewanie dla samego śpiewania. Nie sama wartość artystyczna poszczególnych utworów jest tu najważniejsza, ale przekaz i motywacja. Śpiew jest stałym elementem naszych nabożeństw, działalności naszych parafii. W wielu parafiach działają chóry, czy różne zespoły, które ubogacają nabożeństwa i inne uroczystości.

 

Nasz dzisiejszy tekst kazalny nie mówi zbyt wiele o samym śpiewie, pokazuje jednak pewne bogactwo form mówienia o Bogu. Końcowe wiersze 11 rozdziału Ewangelii Mateusza to wypowiedź Jezusa, podsumowanie pewnego etapu działalności w Galilei. Obchodząc poszczególne miejscowości Syn Boży nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. Po tym intensywnym czasie działalności w wielu miastach następuje jakby chwilowe zatrzymanie i podsumowująca wypowiedź. Chciejmy jednak spojrzeć na ten tekst przede wszystkim pod kątem form wypowiedzi Jezusa. W słowach naszego Pana możemy zauważyć 3 elementy.

 

1) Najpierw zwraca się On bezpośrednio do Ojca w niebie. Jest to krótka modlitwa, której głównym celem jest uwielbienie Ojca za to co czyni.

 

2) Drugim elementem jest pewne stwierdzenie. Jezus mówi o swojej doskonałej relacji z Ojcem, przypomina, że właśnie po to przyszedł na świat by objawić Ojca i tylko w ten sposób człowiek może poznać Boga.

 

3) I wreszcie trzecim elementem jest wezwanie do słuchaczy: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Jest to więc zachęcenie do słuchaczy do konkretnego działania.

 

Te trzy elementy, a więc zawołanie bezpośrednio do Boga, opowiadanie o Bogu i wezwanie do słuchaczy występują i w naszym mówieniu o Bogu. W naszych nabożeństwach, wspólnych zgromadzeniach są chwile, w których zwracamy się bezpośrednio do Boga, najczęściej w modlitwie. Wielokrotnie, głównie w czasie czytania Bożego Słowa, czy też kazania opowiadamy o Bogu. Kaznodzieja stara się przybliżyć słuchaczom przesłanie, które płynie do nas z Biblii. Ale są także momenty w których padają słowa skierowane bezpośrednio do słuchaczy, wzywające do konkretnego działania, zachęcające, motywujące, a czasami może napominające.

 

Co ciekawe te trzy formy występują również w naszych pieśniach, które śpiewamy w Kościele. Są takie pieśni, w których zwracamy się bezpośrednio do Boga, np: Wspaniałym Panem Tyś, Bliżej o bliżej wznieś mnie i tul. Są takie w których opowiadamy o Bogu, np: Imię Jezus wiecznie świeże zniszczyć Go nie może czas, Pan buduje swe nowe Jeruzalem. Są wreszcie i te, które są rodzajem wezwania dla innych, czy życzeń, np: Dziękujmy Bogu wraz, Działaj bo noc nadejdzie, czy Chodź to czas by wielbić Pana.

 

Zadajmy sobie pytanie: Jakie znaczenie ma śpiew w Kościele? Co takiego szczególnego jest akurat w tej formie?

 

Możemy wyróżnić trzy elementy z których się składa muzyka. Co prawda nie zawsze występują wszystkie trzy, ale kiedy pomyślimy o śpiewie to jednak w takim klasycznym przykładzie znajdziemy je wszystkie. Są to rytm, melodia i tekst. Oczywiście mamy utwory instrumentalne w których nie będzie słów, we współczesnych stylach muzycznych, jak hip-hop, czy rap czasami trudno się doszukać jakiejś melodii, a znowu w starych hymnach kościelnych ciężko nieraz z tym rytmem, jednak jak wspomniałem najczęściej mamy do czynienia z wszystkimi trzema elementami. 

 

Te trzy elementy oddziaływają na całego człowieka, na całą naszą osobę. Rytm pobudza nasze ciało. Kiedy słyszymy jakiś utwór muzyczny, nawet w tle i nie koncentrujemy się na nim to gdzieś naturalnie zaczynamy sobie tupać, czy stukać do rytmu. Na niejednym koncercie ludzie skaczą, czy tańczą w rytmie piosenki. Melodia dostarcza wrażeń artystycznych pobudza naszą duszę, zachwycamy się wspaniałymi dźwiękami. Natomiast słowa analizujemy, rejestrujemy je naszym umysłem słuchamy ich, one dotykają nas przez swoją treść.

 

W naszym śpiewie w Kościele decydującą sprawą są słowa, które niosą konkretną treść, jednak dzięki rytmowi i melodii przekaz ten spotęgowany. Słuchając, bądź śpiewając pieśń jesteśmy zaangażowani całym sobą. Pomaga nam to też lepiej zapamiętywać dany przekaz. O wiele łatwiej przychodzi nam zapamiętanie całej piosenki, niż nauczenie się na pamięć jakiegoś tekstu. Niektóre piosenki pozostają w naszych głowach przez długi czas. Korzystajmy więc z tej formy jak najczęściej.

 

Bóg dał ludziom dar muzyki, byśmy go wykorzystywali na Jego chwałę, dał talenty tym którzy piszą piękne teksty, tworzą wspaniałe melodie. Daje zdolności tym którzy śpiewają i grają.

 

Cantate - śpiewajcie! W świetle naszych rozważań moglibyśmy nieco rozszerzyć to zawołanie dzisiejszej niedzieli. Śpiewajcie Bogu na chwałę, opowiadajcie o Nim i zachęcajcie się nawzajem. Amen.

ks. Marcin Podżorski