english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Trójcy Świętej

22 maja 2016 r.

Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.


List do Rzymian 11,32-36


ks. Jan NeumannUmiłowani w Panu!

 

I
Tempo naszego życia jest już tak duże, że tracimy poczucie czasu, a nawet w pewnych warunkach, za sprawą mediów, także i przestrzeni. Docierają do nas informacje o tragediach z różnych stref czasowych odległych o tysiące kilometrów, a także blisko nas może nawet naszego domu czy też naszej rodziny. Tego wszystkiego jest tak dużo i tak szybko po sobie następuje, i z taką siłą, że ulegamy wrażeniu, jakby Boża opatrzność traciła nad tym kontrolę. A gdzieś głęboko w myślach ludzkich pojawia się pytanie: „Boże! Gdzie jesteś?” Jest blisko i z Ew. Jana 3 wiemy, że chce byśmy zostali zrodzeni z Ducha Świętego. Chce nas prowadzić do wieczności. Większej bliskości i troski nie możemy sobie wyobrazić.
 

II
Dla nas ludzi niezbadane są drogi i wyroki Boże. Nie rozumiemy wydarzeń szczególnie tych tragicznych i smutnych, a już najbardziej tych dotykających nas osobiście. Odpowiedź konieczną do odkrycia oczami wiary daje powyższe Słowo Boże z Listu do Rzymian. Jest ono wypowiedziane w kontekście tragicznej historii Izraela z Holokaustem włącznie, chociaż to ostatnie jest interpretowane przez rabinów hebrajskich jako ofiara dla Boga Ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Apostoł Pański losy Izraela widzi jako częściowe jego odrzucenie dla naszego szczęścia, dla nas wywodzących się z pogan. Ta nasza uprzywilejowana sytuacja została porównana do szczepu dzikiej gałązki z pniem szlachetnym, gdzie i tak całość dźwiga korzeń - Wszechmogący Bóg w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym (Rz 11).

Apostoł Paweł dobrze zna ludzką psychikę, wie, że można wpaść w samozachwyt. Może pojawić się myśl: „Jeśli Bóg nas obdarza łaską, to innych, szczególnie Izrael z powodu niewiary, na pewno nie”. Dlatego pisze dalej Apostoł Pański, że owi nieprzyjaciele Ewangelii i Kościoła Chrystusowego, są mimo wszystko umiłowanymi ze względu na praojców. Ta tymczasowa niewiara jest również w Bożych planach, na co wskazuje Prorok Izajasz w rozdziale 6: Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! Lecz Izrael nie jest całkowicie odrzucony, lecz chwilowo odsunięty, przed Bożym obliczem stoimy razem z nimi, którzy dostąpią zbawienia po wypełnieniu się czasu łaski dla nas, wywodzących się z pogan. Wszechmogący Bóg praojców Izraela i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa różnymi sposobami kieruje historią świata, by to co dla nas jest nie możliwym, sprawić ku naszej „zupełnej” radości w naszych prośbach, do czego zachęca nas sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 16: „Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna”.

Nie rozumiemy tego ani nie potrafimy sobie wyobrazić co czyni Bóg, bo niezbadane są drogi i wyroki Boże. Apostoł Paweł chce nas w powyższych słowach przywołać do porządku. Wobec różnych wydarzeń dotykających nas osobiście nie możemy żądać by Bóg usprawiedliwiał się przed nami ze swoich decyzji, które wg naszych kryteriów są albo nie są słuszne i ładne. Boże myśli nie są dostępne dla nas, nic nie daliśmy Bogu, aby żądać odpłaty. Boże Słowo nie mówi, że wszystko ma jasny, bez bólu i cierpienia, radosny koniec. Wiele spraw jest trudnych, zagadkowych, Apostoł Paweł nie żąda by było inaczej, ale równocześnie z wiary w Pana Jezusa Chrystusa ma pewność, że „z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko”

III
W tym wszystkim czego doświadczamy i w głębokościach myśli Bożych, musimy znaleźć miejsce dla nas, miejsce trwałe, mające przyszłość rozciągniętą na wieczność. A pytania: „Boże gdzie jesteś?” i „dlaczego tak, a nie inaczej” niech przerodzą się w jedno: „w jakim celu?”. Dzisiejsze Święto Trójcy Świętej każe nam pamiętać, że Wszechmogący Bóg objawiony w Panu Jezusie Chrystusie działa w Duchu Świętym wg swojej woli i swojego upodobania. Nie pozostawia nas też samym sobie, w tajemnicy jedności Trzech osób Boga jest blisko nas i w sobie tylko znany sposób prowadzi nas do wieczności. Smutek i radość, cierpienie i szczęście, nie są bez celu. Wszystko ma prowadzić nas do Boga w trzech osobach Świętego. Ważne byśmy to widzieli i chcieli być przez Niego prowadzeni. Amen.

ks. Jan Neumann