english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielkanoc

16 kwietnia 2017 r.

(1) A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. (2) I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. (3) A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. (4) A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. (5) Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. (6) Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. (7) A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. (8) I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. (9) A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. (10) Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.

Mt 28,1-10


Życie to prezent od Boga, który budzi Cię każdego ranka. Otrzymujesz kolejny dzień i kolejne godziny, minuty. Ty i ja dostajemy razem coś wyjątkowego od naszego Boga. Czasu nie da się kupić ani wybłagać, jest suwerennym postanowieniem Stwórcy wobec każdego stworzenia z osobna.

 

Jego imię objawione w Starym Przymierzu brzmi: JESTEM. On daje nam dziś i jutro, abyśmy i my mogli być przez chwilę, przez chwilę powiedzieć: jestem. Ta chwila naszego istnienia, zawsze jest zbyt krótka, zazwyczaj jest jej zbyt mało dla przeżycia wszystkiego co ważne. A jednak, jakkolwiek krótkie byłoby nasze życie, to jego jakość w dużej mierze zależy od nas samych. Każdego dnia podejmujemy decyzje co do naszego dziś i jutro. Każdy wybór wiąże się z niebezpieczeństwem podjęcia niewłaściwej decyzji, toteż spotykam wielu ludzi, którzy obawiając się konsekwencji niewłaściwego wyboru, nie podejmują żadnego. Trwają miesiącami i latami w stanie „pomiędzy” chcę i boję się. Przyjęcie krzyża Chrystusa to przyznanie się do swej niemocy, przyjęcie zmartwychwstania – to przyjęcie mocy bożej zmieniającej to co niemożliwe.

 

Krzyż i Zmartwychwstanie są naszym powołaniem do podejmowania odważnych decyzji – nawet jeżeli nie wiemy, która będzie lepsza, nie oznacza że jedna jest zła, a druga dobra. Każda decyzja ma swoje konsekwencje, które będą trwały do końca naszego życia lub tylko przez jakiś czas. Niemniej jednak, jesteśmy powołani do zmierzenia się z naszym życiem i podejmowania decyzji – na spokojnie i w obliczu strachu.

 

Pesach – Pascha – Pasja, to przejście: Izraelitów z niewoli do wolności, przez odrzucenie, zwątpienie, pustynię i morze; przejście Jezusa, to droga przez mękę, sponiewieranie, śmierć i zmartwychwstanie, aż do wniebowstąpienia i powtórnej paruzji. Każda decyzja człowieka ma swe konsekwencje – raczej nie ma takich, które byłyby bezbolesne, lekkie i tylko przyjemne. Nie obawiajmy się odpowiedzialności podejmowania decyzji – jesteśmy do nich powołani.

 

Pasja – przejście Izraelitów trwało 40 lat, pasja Jezusa zaledwie trzy dni. Pytanie wielkanocne brzmi: czy trzy dni lub tydzień, tak jak wielki tydzień wystarczają na podjęcie decyzji i zmianę życia?

 

Historia wielkanocna uczy nas, że przejście z życia przez śmierć do zmartwychwstania jest możliwa. Bóg zdeterminowany zbawieniem człowieka, umarł, zstąpił do piekieł i zmartwychwstał. Czasami przez czterdzieści lat tułamy się po pustyni i nagle w ciągu trzech dni zmienia się nasze życie. Ta zmiana jest możliwa dla także ciebie - z Jezusem, który przechodzi przez śmierć i powstaje z martwych. On otwiera przed każdym nową perspektywę: podejmij wyzwanie swego życia, spróbuj odnaleźć swoje powołanie. W Zbawicielu mamy przewodnika przez życie i śmierć aż do zmartwychwstania, z nadzieją na wniebowstąpienie. To jest wyciągnięta ku tobie dłoń Boga.

 

Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome idą do grobu mimo, iż wiedzą, że na drodze jest kamień odgradzający je od Chrystusa, wiedzą, że są zbyt słabe, aby go przesunąć. Mimo świadomości swej niemocy idą do grobu, wierząc w pomyślność, pomimo…

 

Mimo całej determinacji kobiety bardziej spodziewają się problemów nie do pokonania aniżeli pustego grobu. Anioł/młodzieniec czekający na nie i na każdego, kto szuka Jezusa – mówi, a raczej daje misję: idź, opowiedz o tym innym – Chrystus zmartwychwstał!

 

Ukrzyżowanie Jezusa to historyczny fakt o którym wiemy, że miał miejsce – natomiast zmartwychwstanie to już nie fakt, ale akt naszej wiary. Przyjęcie Jezusa jako swego zbawiciela to nie tylko zaakceptowanie go jako nauczyciela, mędrca i proroka – Jezus Zbawiciel to Bóg, który wyciąga rękę i przeprowadza przez każde życie i każdą śmierć, aż po zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich – aby stworzenie i stworzyciel stali się jednym.

 

W zmartwychwstaniu Bóg wychodzi naprzeciw wszystkim ludzkim tęsknotom. Śmierć już nad nami nie panuje – naszym credo, naszym wyznaniem jest zmartwychwstanie – chrześcijanie to ludzie żyjący nadzieją pomimo wszystko. Jeżeli krzyż jest powołaniem i zobowiązaniem Chrystusa – o ileż bardziej, do codziennego życia zobowiązuje nas Zmartwychwstanie.

 

Amen.

ks. dr Roman Pracki