english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wniebowstąpienie Pańskie

5 maja 2016 r.

3. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; 5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 6. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? 7. Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. 10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich 11. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
 

Dz 1,3-11


Drodzy Internauci,

 

każdy z nas spotkał się z tym co najmniej raz: utrata danych. Reagujemy paniką, potem racjonalizujemy sytuację, szukamy pomocy, wreszcie – okazuje się, że prawie wszystko udało się odzyskać. Gdzie było? Ano właśnie!

 

Mogę sobie wyobrazić, że w okresie od Ostatniej Wieczerzy Apostołowie przeżyli przynajmniej dwukrotnie podobną jakościowo sytuację: po raz pierwszy, gdy przyszło im oglądać śmierć krzyżową swego Mistrza, i po raz drugi, gdy został uniesiony w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu. Doznali pustki, bezradności i paniki. Co teraz będzie? Przecież wraz z fizyczną obecnością Jezusa wydaje się im, że tracą wszystko.

 

A wystarczyło uważnie słuchać, gdy mówił im o Królestwie Bożym, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy Swojej ustanowił. Wystarczyło nie pytać, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi i nie patrzeć bezradnie w górę. Wystarczyło nie koncentrować się na sobie, własnych marzeniach, wyobrażeniach i planach.

 

Bo gdy przestaniesz wsłuchiwać się we własne ego i boleć nad tym, że nie realizują się twoje oczekiwania pod adresem Boga, usłyszysz to, co On od zawsze mówi do ciebie: Weźmiesz moc Ducha św. i będziesz Mi świadkiem.

 

Reset jest bolesny, ale często konieczny. Aby uświadomić sobie, że na Golgocie Krew Chrystusa dokonała wszystkiego: nasze grzechy zostały wymazane i Bóg nigdy już nas o nie nie zapyta. Odtąd, nawet jeśli znaliśmy Jezusa według ciała, jako Mistrza z Galilei, Autora Słowa Życia z Ewangelii, to Go takim teraz nie znamy. Nie jest już bowiem z Nazaretu i nie jest tylko Jezusem. Stał się Chrystusem, fizycznie opuścił nas. Zasiadł po prawicy Ojca a nasze życie – jeśli Go przyjęliśmy i wyznaliśmy jako Pana i Zbawcę – jest wraz z Nim ukryte w Bogu. Odtąd już nie ty żyjesz, ale żyje w tobie On. Trwając w Nim, otrzymujesz nowe życie i nowego ducha – Ducha św.

 

I oto okazało się, że wszystkie nasze dane były w chmurze. Odzyskaliśmy je, jak uczniowie podczas Pięćdziesiątnicy odzyskali Bożą tożsamość. Staliśmy się świadkami. Nasze życie mówi o Nim. Nie należymy do siebie samych.

 

Z czasem z wdzięcznością spostrzeżemy, że nie wszystkie dane wracają. Duch Boży uświęca nas, a to działa jak program antywirusowy. Żaden duchowy haker nie zaszkodzi twej pracy, bo nowy człowiek jest skanowany raz po raz. Nie musisz się więc obawiać. Bóg bierze na siebie troskę o bezpieczeństwo.

 

Ale staraj się nie zasmucać Ducha, którym jesteś zapieczętowany. Miej Go raczej za przyjaciela i przyjmuj Jego wsparcie i pociechę. On chce cię prowadzić, zatem „klikaj” weń stale. Bo tylko ci internauci, których Duch św. prowadzi, są prawdziwie dziećmi Boga.

 

Amen.

ks. radca Andrzej Dębski