english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Artykuł XVII. O powtórnym przyjściu Chrystusa na sąd

1. Przeciwnicy przyjmują bez żadnych zastrzeżeń artykuł XVII, w którym wyznajemy, że Chrystus przy końcu świata zjawi się i wskrzesi wszystkich umarłych, i da nabożnym życie wieczne i wiekuistą radość, bezbożnych zaś potępi i skaże, aby wraz z diabłem znosili męki bez końca.