english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Stanowisko Konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie Deklaracji "Dominus Ie

Warszawa, dnia 7 września 2000 r.

 

Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapoznali się z deklaracją Kościoła Rzymskokatolickiego "Dominus lesus" i stwierdzili, że jest ona dokumentem wyrosłym z wewnętrznych problemów Kościoła Rzymskokatolickiego, skierowanym przede wszystkim do Jego członków. Tym niemniej z uwagi na poruszoną w dokumencie problematykę, wszyscy ludzie dobrej woli, a przede wszystkim chrześcijanie Kościołów prowadzących dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymskokatolickim, mają prawo ustosunkować się do niego.

 

Biskupi wyrazili zdziwienie faktem ukazania się deklaracji w roku wielkich ekumenicznych nadziej, jakim jest rok jubileuszu 2000-lecia wcielenia się Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i wyrazili opinię, iż dokument godzi w dość dobry klimat obchodów oraz każe postawić pełne niepokoju pytanie o przyszłość dialogu ekumenicznego. Roszczenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do wyłączności w kwestiach tak zasadniczych, jak zbawienie, staje się przedmiotem naszej głębokiej troski i modlitwy przyczynnej.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przypomina, że luteranie byli jednymi z prekursorów ruchu ekumenicznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cel dialogu widzimy jednak w dążeniu do jedności Kościoła w pojednanej różnorodności. Wierząc w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół uznajemy, że Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi nie jest identyczny z jednym tylko Kościołem wyznaniowym.

 

Dotychczasowe wysiłki Jana Pawła li na rzecz jedności chrześcijan przyjmujemy z szacunkiem i przekonaniem, że nie jesteśmy tylko tymi, których do czasu inni tolerują-- gdyż "tolerancja to za mało. cóż to za bracia, którzy się jedynie tolerują" - lecz że wspólnie w miłości dojrzewamy do przekonania, iż wszyscy jesteśmy jedynie grzesznikami usprawiedliwionymi darmo dla zasługi Chrystusa. Z uwagą odnosimy się do chrystocentrycznych wypowiedzi o zbawieniu jedynie w Jezusie Chrystusie i o pełni objawienia, zawartego w Piśmie Świętym, którym dokument "Dominus lesus" poświęca wiele miejsca.

 

Biskupi luterańscy stwierdzają że bacznie będą przyglądać się pracom powołanej wraz z Kościołem Rzymskokatolickim komisji do spraw dialogu w przekonaniu, że jej prace toczyć się będą bez obciążeń, w szczerości i prawdzie, przynosząc rezultaty, tak bardzo potrzebne nie tylko obydwu stronom, lecz przede wszystkim sprawie wspólnego chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.