english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Prawda

Prawda, której Jezus żąda od swoich uczniów, polega na zaparciu się samego siebie i na nieukrywaniu grzechu. Wszystko jest jawne i przejrzyste.

 

Ponieważ pierwotnym i ostatecznym celem prawdy jest odkrycie przed Bogiem człowieka w całym jego jestestwie, w całej jej nieprawości, dlatego wzbudza ona sprzeciw grzeszników, dlatego też jest prześladowana i krzyżowana.

 

Prawda ucznia ma swoją jedyną podstawę w naśladowaniu Jezusa; w tym naśladowaniu Krzyż odstania nam nasze grzechy. Jedynie Krzyż - jako prawda Boża o nas - czyni nas prawdziwymi, Ten, kto zna Krzyż, nie boi się innej prawdy. Kto żyje pod Krzyżem, temu nie potrzebna jest przysięga na prawo dla zaistnienia prawdy, albowiem trwa on w doskonałej prawdzie Bożej.

 

Nie ma żadnej prawdy wobec Jezusa, bez prawdy wobec ludzi.