english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

500 lat Reformacji w Polsce

Publikacja dwóch Kościołów ewangelickich we współpracy z GUS

26.04.2018

Ukazała się książka "500 lat Reformacji w Polsce" przygotowana wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny oraz Kościoły Ewangelicko-Augsburski w RP i Ewangelicko-Reformowany w RP.


500 lat Reformacji w Polsce

Główny Urząd Statystyczny od przeszło 25 lat gromadzi informacje o Kościołach i związkach wyznaniowych. Swoje dane upublicznia pokazując współczesny krajobraz wyznań i religii w Polsce.

Podjęcie współpracy nad książką z Kościołami Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym przyczyniło się do powstania pierwszej publikacji, która omawia nie tylko dane statystyczne, ale też kontekst historyczny i  współczesną działalność obu Kościołów. Wymiana doświadczeń i wspólna praca nad książką pozwoliła przedstawić szeroką tematykę i ukazać różnorodność zagadnień, tak charakterystyczną dla ewangelicyzmu.

Publikacja stanowi zbiór monograficznych artykułów poświęconych protestantyzmowi i działalności dwóch Kościołów ewangelickich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Większość rozdziałów została przygotowana przez autorów zaproszonych do współpracy przez Kościoły ewangelickie, trzy są autorstwa pracowników Głównego Urzędu Statystycznego.

W książce przedstawiono m.in. strukturę wyznaniową Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów protestanckich, strukturę organizacyjną i działalność oraz relacje wzajemne obydwu Kościołów. Ponadto w publikacji znalazły się wybrane biogramy polskich ewangelików, materiały na temat dziedzictwa kulturowego protestantyzmu, analiza danych statystyczne w ujęciu historycznym oraz podstawowe informacje o Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych.

Spis treści:

1 Luteranie i reformowani w strukturze wyznaniowej Polski (Grzegorz Gudaszewski, Paweł Ciecieląg)
2 Funkcjonowanie i struktury organizacyjne Kościołów. Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak)
3 Wewnątrzewangelickie dążenia ekumeniczne (Dariusz Bruncz) 
4 Luteranie i reformowani w Polsce wczoraj i dziś (Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska) 
5 Aktywność Kościołów ewangelickich w świetle danych statystycznych (Paweł Ciecieląg)
6 Luteranie i reformowani na świecie (Arkadiusz Góralczyk) 
7 Ewangelicy polscy – wybitne postaci (Jan Szturc, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak, Rafał Leszczyński)
8 Zarys historii działalności diakonijnej Kościołów Ewangelicko- Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce (Joanna Kluczyńska) 
9 Dziedzictwo kulturowe protestantyzmu na ziemiach polskich (Joanna Szczepankiewicz-Battek)
10 Reformacja na świecie i w Polsce (Rafał Leszczyński) 
11 Wyznania protestanckie w Polsce współczesnej wraz z wykazem w układzie działowym (Zbigniew Pasek) 
Chronologia najważniejszych wydarzeń 
Notki o autorach

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.