english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Abyśmy wstali i zaczęli żyć

W nowej rzeczywistości po zmartwychwstaniu

09.04.2016

Wielkanoc za nami, ale wielkanocne zwiastowanie nie przemija: pojednani w Jezusie  Chrystusie, który wskazuje nam nowe życie i nadzieję, możemy prowadzić lepsze życie – pisze, rozważając Słowo Boże ks. Edwin Pech w nowym Zwiastunie Ewangelickim 7/2016.


Abyśmy wstali i zaczęli żyć

Wtóruje mu ks. Jan Badura w swoim felietonie: Skutki wydarzeń zmartwychwstania są ogromne. Nie pozostajemy już w tej samej dotychczasowej rzeczywistości. Zwraca na to uwagę również ks. Marek Jerzy Uglorz: Zmartwychwstałego spotykamy tam, gdzie żyjemy, w banalności codziennego dnia (…) Anioł zmartwychwstania odtacza kamień naszego grobu, abyśmy wstali i wreszcie zaczęli żyć.

 

W rubryce Rok kościoła refleksje na temat Kościoła w diasporze, z jednej strony osobiste, z drugiej ukazujące pewne prawidłowości, snuje ks. Paweł Hause, który zapewnia: nie jesteśmy narzekającymi ewangelikami z ubogiej prowincji. Niezależnie, czy jesteśmy jedynymi ewangelikami w swojej miejscowości, czy należymy do licznej parafii, zadaniem nas wszystkich jako Kościoła jest przyprowadzanie bliźnich do Chrystusa – jak pisze ks. Michał Walukiewicz.

 

Sprawy Kościoła, a zwłaszcza współtworzących go ludzi, wśród których nie brak przewodników wiary, porusza socjolog, a zarazem prawnuk biskupa Juliusza Burschego, Juliusz Gardawski, z którym rozmawia ks. Jerzy Below.

 

Ten rok jest szczególny w naszym kraju także z powodu 1050. rocznicy chrztu na ziemiach polskich, w tym kontekście oraz w kontekście ekumenii, o wydarzeniu, jakim był Zjazd Gnieźnieński, pisze Michał Karski.

 

Kolejny jubileusz – 2017 roku – już niebawem. W przygotowującym do niego cyklu 500 lat Reformacji autorzy rubryki opuścili już Niemcy i proponują przyjrzeć się, jaki oddźwięk  reformacyjne idee miały na gruncie polskim i europejskim. Łukasz Barański rozpoczyna od Prus Książęcych, leżących w dużej części w obecnych granicach Polski.

 

Zachęcamy do lektury iprenumeraty na 2016 rok – tradycyjnej oraz w formacie pdf. CENA prenumeraty za pośrednictwem parafii  pozostaje BEZ ZMIAN. Przypominamy, że w parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2016 r. Szczegóły na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2016.