english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp Jerzy Samiec o Kościele na Synodzie

Zwierzchnik Kościoła złożył sprawozdanie z życia Kościoła

11.04.2015

Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec złożył sprawozdanie z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w 2014 roku.


Bp Jerzy Samiec o Kościele na Synodzie

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec podsumował wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku w Kościele. Wskazał na dane statystyczne, z których wynika, że w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do Kościoła. Jest to najwyższa liczba od 15 lat. Przypomniał zagadnienia, które są aktualnie w toku pracy takie jak: obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji czy ordynacja kobiet na urząd duchownego - prezbitera.


W roku 2015 jest planowana szersza promocja aplikacji internetowej: „Nasza Historia”, która jest zaproszeniem do gromadzenia w jednym miejscu materiałów związanych z dziedzictwem historycznym Kościoła Ewangelickiego w Polsce. W związku z dyskusją nad ordynacją kobiet, zebrano dane z Kościołów partnerskich na temat ich doświadczeń w powyższej kwestii, które zostaną przedstawione na konferencji zaplanowanej na 22 maja 2015. Synod przyjął jednogłośnie sprawozdanie Biskupa Kościoła.

Tekst Sprawozdania Biskupa Kościoła.

Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza przedstawił sprawozdanie Rady Synodalnej. Mówił m.in. o uchwale, która została podjęta w czasie poprzedniej sesji Synodu i jest w trakcie realizacji, a dotyczy wydania współczesnego katechizmu. Publikacja pod roboczym tytułem „Katechizm dla dorosłych” będzie dotyczyć podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych, działań społecznych Kościoła. Adresatem publikacji mają być ludzie młodzi, osoby dorosłe oraz  sympatycy Kościoła.

 

Wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha złożył także sprawozdanie finansowe z działalności Konsystorza, które zostało przyjęte przez Synod.

Po dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

 

AgnieszGodfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki