english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Być tatą!

Zagraniczne doświadczenia w pracy z ojcami

29.01.2014

W życiu każdego człowieka ojciec jest jedną z dwóch, obok matki, osób, które zasadniczo wpływają na jego rozwój i osobowość. Na to, jak ułoży sobie życie w przyszłości, jak będzie się zmagać z nieuchronnymi trudnościami i kłopotami, jaką stworzy rodzinę.  Duszpasterstwo Dorosłych, przy Centrum Misji i Ewangelizacji (CME), zachęca mężczyzn do umacniania swojej chrześcijańskiej tożsamości i do budowania dobrych relacji w rodzinach, Kościele i środowisku społecznym.


Być tatą!

Od blisko dwóch lat Centrum uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Koncepcje pracy z ojcami” (w ramach międzynarodowego programu Grundtviga „Uczenie się przez całe życie”). Dzięki niemu organizacje z Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Polski wymieniają się doświadczeniami na temat sposobów pracy wśród mężczyzn i współczesnych wyzwań z nią związanych.  Pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji miało miejsce w Berlinie. Kolejne - w Salzburgu, Aarau i Unna.

 

Organizacje partnerskie mają dość szerokie spektrum działań: począwszy od spotkań dla ojców z dziećmi, gdzie wspólnie przygotowują i spożywają posiłki i uczą się bawić, poprzez poradnictwo psychologiczne i prawne dla ojców.

 

– Na naszych spotkaniach rozmawialiśmy, na przykład, o zmianach, jakie mają miejsce w prawodawstwie poszczególnych krajów odnośnie praw ojców. W związku z tym promujemy hasło: „Dzieci mają prawo do relacji z ojcami” – relacjonuje Roman Fenger, koordynator projektu w Polsce, kierownik Duszpasterstwa Dorosłych CME.

 

W Szwajcarii dużym zaskoczeniem był projekt, który polegał na proponowaniu ojcom rezygnacji z części zarobków, by zyskać czas dla dzieci. Od trzech lat w dużych zakładach pracy w przerwach na posiłki odtwarzane są również nagrania, które podejmują temat ojcostwa. Są to wypowiedzi różnych osób, które opowiadają o swoich ojcach oraz o tym, co z relacji z ojcem ma dla nich wartość.

 

– To ważne. Ciągle mam wrażenie, że zbyt mało mówimy o roli ojca – podkreśla Roman Fenger.

 

Ostatnie ze spotkań grup odbyło się w Unna w Niemczech.

 

Duszpasterstwo Dorosłych CME przygotowuje się do konferencji, która zamknie projekt. Spotkanie odbędzie się w Krakowie (marzec 2014). Natomiast w programie radiowym PO PROSTU (styczeń-luty 2014) wyemitowane zostaną audycje, których bohaterami są czterej ojcowie – w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych i rodzinnych. Pierwsza z nich będzie na antenie już 30 stycznia.