english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Cieszyn miastem Reformacji

Uroczystości w w mieście Reformacji

10.02.2017

W nadolziańskim grodzie odbyło się kolejne ważne wydarzenie związane z jubileuszem 500 lat Reformacji. Na cieszyńskim Rynku stanął bus reformacyjny – multimedialna wystawa prezentująca historię Reformacji oraz jej współczesne aspekty, a w Teatrze im. Adama Mickiewicza Sejmik Województwa Śląskiego, Rada powiatu cieszyńskiego i Rada Miasta Cieszyn spotkały się na uroczystej sesji.


Cieszyn miastem Reformacji

8 lutego 2017 roku w Cieszynie świętowano już od godziny 10, gdy w obecności duchownych diecezji cieszyńskiej, uczniów ewangelickich szkół, mieszkańców Cieszyna oraz zaproszonych gości burmistrz Ryszard Macura i biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z biskupem diecezji cieszyńskiej Adrianem Korczago uroczyście otworzyli busa, zachęcając wszystkich do odwiedzenia wystawy oraz zapoznania się z historią i współczesnością Reformacji. Do zebranych zwrócił się także ks. dr Volker Jung, prezydent Kościoła Hesji-Nassau z Ewangelickiego Kościoła Niemiec, który przybył do Cieszyna wraz z delegacją ze swego Kościoła.

 

Tego samego dnia odbywała się również diecezjalna konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej. W pierwszej jej części w Sali Sesyjnej miejskiego Ratusza wykład poświęcony wzajemnym relacjom Kościoła i demokracji wygłosił ks. dr Volker Jung.  

 

Reformacyjny bus cieszył się przez cały dzień bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Po południu został on zaprezentowany członkom Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz radnym miasta Cieszyna, którzy z Rynku udali się do Teatru im. Adama Mickiewicza, by wziąć udział w uroczystej, nadzwyczajnej sesji trzech gremiów, podczas której zaprezentowano wspólną rezolucję w sprawie jubileuszu 500 lat Reformacji. Rezolucję na ręce Biskupa Kościoła Jerzego Samca przekazali: Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej Surzycki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Cieszyna oraz Ludwik Kuboszek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Podkreślono w niej zasługi ewangelików na rzecz rozwoju regionalnej społeczności i zgodnej, pełnej szacunku współpracy, która sprawia, że śląska różnorodność jest szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

 

Podczas uroczystości przemawiali burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król. Głos zabrali również I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, członek zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik oraz ks. dr Volker Jung. Senatorowie Andrzej Kamiński i Tadeusz Kopeć wręczyli Biskupowi Kościoła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich przyjętą przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1 lutego 2017 roku.

 

Wystąpienia na temat historii Reformacji wygłosili dr Łukasz Barański i dr hab. Wacław Gojniczek. Podczas spotkania oprawę muzyczną zapewnił Wyższobramski Chór Kameralny. Poruszające przedstawienie związane z losami ewangelików na przestrzeni dziejów zaprezentowali uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Pokazano również promocyjny film o Cieszynie związany z projektem Miast Reformacji.

 

Poniżej zamieszczamy treść rezolucji:

Rezolucja

 

O uroczystości ukazało się kilka materiałów w mediach:

 

- Zwiastun Ewangelicki

materiał „Aktualności” TVP 3 Katowice

 

– relacja portalu OX.pl

 

– materiał Województwa Śląskiego

 

informacja Radia 90

 

- fotoreportaż portalu OX (rynek)


- fotoreportaż portalu OX (teatr)

 

- Dziennik Zachodni

 

- Radio Katowice

 

- Głos Ludu