english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Cieszyńskie śpiewanie

Diecezjalne Święto Muzyki i Śpiewu w Cieszynie

02.05.2016

„Mocy moja Tobie będę śpiewał” - słowa wyjęte z Psalmu 59,18 były przewodnią myślą Jubileuszowego 60-tego PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI CHÓRALNEJ popularnie zwanego ZJAZDEM CHÓRÓW , jaki odbył się 24 kwietnia w kościele Jezusowym w Cieszynie.


Cieszyńskie śpiewanie

Tradycja spotkań z muzyką i pieśnią w Diecezji Cieszyńskiej jest kontynuowana corocznie od 60 lat.


W tegorocznym PRZEGLĄDZIE udział wzięło 30 chórów oraz dwie orkiestry, tworząc wspólnie ok. 800-osobową muzykującą rodzinę. Mimo nie najlepszej pogody udało się rozpocząć program przed wejściem głównym do kościoła wykonaniem utworu „Chór niewolników hebrajskich” z opery Nabucco” G. Verdiego. Potęga 800-osobowego chóru, któremu towarzyszyły 2 orkiestry,  niosła pieśń daleko spod cieszyńskiego kościoła i wyższobramskiego wzgórza na całą okolicę, docierając nawet za graniczną Olzę.


Dalsza część PRZEGLĄDU kontynuowana była już w kościele, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie przez cieszyńskiego proboszcza,  ks. Janusza Sikorę. W tym muzycznym wydarzeniu wzięli udział m.in. Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, wiceprezes Konsystorza Kościoła Adam Pastucha (który jest również aktywnym członkiem chóru w Dębowcu , parafia Skoczów), wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, długoletni były przewodniczący diecezjalnej komisji ds. młodzieży i chórów ks. Andrzej Czyż, radca Rady Diecezjalnej Maciej Oczkowski, a także duchowni oraz przedstawiciele wydziałów oraz placówek kultury powiatu cieszyńskiego. Ławy kościoła oprócz gości i chórów wypełniły liczne rzesze przybyłych słuchaczy.


Program Zjazdu składał się z dwóch części, w których zaprezentowano wielkie bogactwo muzyki i pieśni utworów adwentowych, pasyjnych, wielkanocnych oraz pieśni ewangelizacyjne i dziękczynne. Przegląd prowadził ks. Alfred Staniek, proboszcz z Istebnej, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr. Gościem był chór parafii ewangelickiej z Poznania, który przyjechał z rewizytą do skoczowskiego Chóru „Gloria”. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Czyż, który w okresie 42 lat swojej posługi duszpasterskiej, przez 25 lat pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza ds. młodzieży i chórów.


Modlitwą wspominano zmarłych dyrygentów, prezesów, muzyków i chórzystów, którzy odeszli do niebiańskiej służby, pozostawiając niejednokrotnie wielki dorobek pieśni oraz ślady wpajania tradycji śpiewu w ewangelickich parafiach. Bogatą historię tej tradycji w Diecezji Cieszyńskiej przedstawił w krótkich słowach, członek DKCHiO Józef Król z Jaworza.


Słowa pozdrowienia oraz podziękowań skierował do wszystkich uczestników ks. bp dr Adrian Korczago, podkreślając wyjątkowość ludzi oddanych służbie Bogu i Kościołowi jaką stanowią członkowie chórów i zespołów działających w parafiach. Szczególne pozdrowienia skierowane do uczestników nadeszły z Domu Opieki od pani seniorowej Marii Wegert , która była długoletnią aktywną dyrygentką chóru w Bielsku. Obecnie liczy 104 lata.

 

Kolejnym wydarzeniem było wręczenie Złotych Odznak za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, które z rąk przew. sejmiku woj. śląskiego Sylwii Cieślar otrzymali: inż. Tadeusz Sikora z Cieszyna, ks. Andrzej Czyż ze Skoczowa, ks. Janusz Sikora proboszcz z Cieszyna oraz długoletnia dyrygentka Krystyna Penkala z Hażlacha .


Na zakończenie w podzięce wszyscy dyrygenci otrzymali z rąk biskupa ks. dra A. Korczago pamiątkowy okolicznościowy upominek z Różą Lutra, zaś członkowie Diec. Komisji Chórów i Orkiestr przekazali dyplomy, kwiaty oraz wszystkim wykonawcom okolicznościowe pamiątkowe gadżety.
Przegląd zakończono wspólną pieśnią „Śpiew jest nam życiem”, której słowa są rzeczywistym odbiciem tego co wspólnie mogliśmy zobaczyć i przeżyć w tym dniu w cieszyńskim kościele. Radością napawa fakt że śpiew i muzyka w parafiach oraz kościołach ewangelickich jest kontynuowana z wielkim oddaniem i zaangażowaniem.


Oby Wszechmogący Bóg nadal błogosławił wszystkim, którzy angażują się w tą formę podwójnej modlitwy jaką jest śpiew , który słowami śpiewanej pieśni rzeczywiście; wielbi Boga, przynosi radość, wnika do serc, a także wlewa nadzieję i co też ważne łączy ludzi wokół Bożych spraw.

 

Bezpośrednio po koncercie wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszenie na tradycyjny kołacz oraz gorący posiłek.

 

Jubileuszowe święto muzyki i śpiewu przeszło już do historii dlatego podziękowania należą się przede wszystkim całej rodzinie muzyków i chórzystów WYKONAWCÓW KONCERTU za uczestnictwo oraz aktywność śpiewaczą w swoich parafiach.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ za finansowe wsparcie tego wyjątkowego muzycznego wydarzenia.

 

Nasze myśli i podziękowania w modlitwach wznosimy przede wszystkim do Wszechmogącego Boga, za duchowe wsparcie, siły i błogosławieństwo całemu przedsięwzięciu.

 

„Jak szara byłaby przędza naszego życia, gdyby nie wplatało się w nią umiłowanie tego co wspólnie czynimy na Bożą Chwałę”.

Walter Orawski, foto: Jan Chwastek

 

Fotoreportaże można zobaczyć: na stronie internetowej parafii w Cieszynie i www.gloria.skoczow.pl lub na portalu: ox.pl.