english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dążmy do tego, co służy pokojowi

Wspólna deklaracja pięciu Kościołów

18.09.2019

17 września 2019 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyły się konsultacje przedstawicieli władz pięciu ewangelickich Kościołów z regionu Europy Środkowowschodniej. 


Dążmy do tego, co służy pokojowi

Uczestniczyli w nim z Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego w Republice Czeskiej: ks. Daniel Ženatý (Prezes Rady Kościoła), Pavel Pokorny (Wiceprezes Rady Kościoła), Olivier Engelhardt (Kierownik Departamentu Ekumenicznego Kościoła Braci Czeskich), ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej: bp Tomasz Tyrlik (zwierzchnik Kościoła); z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Słowacji bp Ivan Elko (zwierzchnik Kościoła), ks. Eva Oslikova (Przewodnicząca Pracy Kobiet), ks. Jan Ruman (Senior Senioratu Novohrad), Andrej Kuruc (Referent ds. Ekumenizmu); z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce: bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła), Adam Pastucha (Wiceprezes Konsystorza), Anna Wrzesińska (Koordynatorka ds. kontaktów zagranicznych), Ewa Śliwka (Dyrektor Biura Konsystorza); z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech: bp Tamas Fabiny (zwierzchnik Kościoła), Gergerly Prӧhle (Wiceprezes Konsystorza), Klara Tarr (Kierownik Departamentu Ekumenicznego). 
 
Spotkanie nawiązywało do konferencji „Tworzymy pokój”, która odbyła się dzień wcześniej w Muzeum Polin, a zorganizowali ją Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Uczestnicy konsultacji podkreślili jak istotne jest, by Kościoły luterańskie z regionu, które łączy położenie geograficzne i wspólna historia rozmawiały ze sobą oraz wymieniały się doświadczeniami. Dla tych Kościołów ważne jest też, by podnosiły wspólny głos, bo jako Kościoły mniejszościowe mają inne tematy i problemy. 
 
W kontekście 80-lecia wybuchu II wojny światowej i 30-lecia upadku komunizmu uczestnicy spotkania podkreślili, że należy docenić lata wolności i zastanowić się jakie zadania pojawiają się na przyszłość. Zaproponowano, by konsultacje odbywały się co roku, w jednym z czterech krajów, a ich celem byłyby rozmowy o aktualnych tematach i wyzwaniach, które stoją przed Kościołami. 
 
Na koniec spotkania zwierzchnicy Kościołów podpisali wspólną deklarację, w której podkreślili wolę zacieśniania przyjaźni i współpracy w regionie, aby dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości wypływających z uwalniającej i uzdrawiającej mocy Bożej łaski wyrażonej w zmartwychwstałym Chrystusie. Zadeklarowali wolę ochrony Stworzenia i przyczyniania się do pokojowego współżycia ludzi, narodów i religii w Europie. W nawiązaniu do konferencji w deklaracji przypomniano, że wymienione Kościoły popierają zasady demokracji i państwa prawa, ponieważ chrześcijanie są powołani do troski o takie wartości jak: prawda, pokój, wolność, sprawiedliwość, miłosierdzie, godność człowieka i poszanowanie mniejszości. 
 
Sygnatariusze wyrazili chęć stosowania i rozwijania zasad prawa i demokracji we własnych strukturach, by głos Kościoła z jego profetycznym świadectwem był słyszalny. Zwrócili uwagę, że jako dzieci wspólnego Ojca chcą prowadzić dialog w duchu wzajemnego szacunku i bez przemocy, działać na rzecz pokoju i dbać o pełną szacunku kulturę wypowiedzi w społeczeństwie i w nowych mediach. Ponadto wyrazili gotowość wypełniania misji misję naśladowania Chrystusa i zwiastowania Jego Ewangelię o pokoju i nadziei w społeczeństwie, otaczając opieką i broniąc tych, którzy są wykluczani i krzywdzeni. 


Kolejne konsultacje planowane są w Republice Czeskiej w październiku 2020 r., a tematem będzie rodzina.

zdj. Michał Karski