english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Diakonijne wyzwania Diecezji Katowickiej

Forum Diakonijne w Krakowie

18.02.2013

Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku, czyli o diakonijnych wyzwaniach.

W Krakowie odbyło się Forum Diakonijne Diecezji Katowickiej.


Diakonijne wyzwania Diecezji Katowickiej

W sobotę, 16 lutego odbyło się w Krakowie Forum Diakonijne Diecezji Katowickiej. Spotkanie przedstawicieli parafii i osób zaangażowanych w pracę diakonijną rozpoczęło się nabożeństwem w kościele św. Marcina. Uczestników Forum przywitał krakowski proboszcz – ks. Roman Pracki, a kazania wygłosił koordynator Diakonii Katowickiej – ks. Marcin Brzóska. Po kazaniu zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp Tadeusz Szurman, słowami pozdrowienia i modlitwą zainaugurował akcję Skarbonka Diakonijna w diecezji i udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.

 

Po nabożeństwie w ośrodku diakonijnym parafii św. Marcina odbyły się obrady Forum. Specjalnym gościem spotkania był Radosław Kremzer, który jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, działający w Stowarzyszeniu Maria i Marta, podzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami członków stowarzyszenia na temat: Ewangelicka parafia, a osoby niepełnosprawne. Refleksje z perspektywy wózka. Mówił między innymi o konieczności niwelowania barier architektonicznych oraz innych niedogodnościach takich jak złe nagłośnienie, czy zbyt mały druk zastosowany w książkach, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym i starszym pełny udział w nabożeństwach, czy innych formach życia parafialnego.

 

Na zakończenie pracę diakonijną w parafii w Krakowie zaprezentowała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, zaś działalność ośrodka Słoneczna Kraina w Katowicach przedstawiła radca Bożena Polak.

 

ks. Marcin Brzóska, zdjęcia: ks. Dawid Baron