english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni Ewangelizacji w Mrągowie

29.08.2020

W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelicko-augsburskim w Mrągowie odbywały się Dni Ewangelizacji. 


Dni Ewangelizacji w Mrągowie

Program ewangelizacji zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni składające się z trzech punktów programu, a mianowicie: wykładu, spotkania z gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu zaplanowane zostało niedzielne nabożeństwo.

Wykłady zatytułowane „Trzy po trzy” prowadził Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny Diecezji Mazurskiej ks. radca mjr Tomasz Wigłasz. Wykłady poświęcone zostały cyfrze trzy, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym. Stały się one doskonałą okazją do przypomnienia sobie historii biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus. Dzięki wykładom ich uczestnicy mogli również dostrzec dotychczas niezauważalne przez siebie szczegóły wymienionych historii biblijnych.

Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził administrator mrągowskiej parafii ks. Krzysztof Śledziński. Pierwszego dnia gościem ewangelizacji był Edwin Banaszewski z Parafii w Sorkwitach, przedsiębiorca, Mazur, autor książki „Pijany Mazur”. Rozmowa z panem Banaszewskim dotyczyła Mazur, lokalnych zwyczajów, tradycji, wierzeń ludowych, trudnej historii, ale też mazurskiej kuchni. Uczestnicy Dni Ewangelizacji mieli okazję również nabyć książkę „Pijany Mazur” z dedykacją jej autora.

W kolejnym dniu ks. Śledziński gościł Krzysztofa Kapes-Kowalskiego, ewangelika z Rybnika, konfirmanta ks. Piotra Mendrocha, pierwszego Polaka, który zdobył tzw. Koronę Europy. Rozmowa z panem Kowalskim dotyczyła głównie gór i przygód związanych ze zdobywaniem „Korony Europy”. W trakcie rozmowy okazało się, że gość wspinał się również w Afryce, w górach Atlasu, a także wędrował w Himalajach. Pan Krzysztof opowiadał również o żeglarstwie, które jest jego drugą pasją i przygodzie związanej z przepłynięciem Atlantyku.
Ostatnim z gości Dni Ewangelizacji był Biskup Senior Diecezji Mazurskiej ks. Rudolf Bażanowski, który jest autorem książek poświęconych Diecezji Mazurskiej, a wydanych przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. Bp Bażanowski przedstawił powody powstania książek „Kościoły i Parafie Diecezji Mazurskiej” oraz „Kalendarium Diecezji Mazurskiej 1945-1991”. Następnie przedstawił dzieje kościołów i parafii, które znajdują się na terenie dawnego mrągowskiego okręgu kościelnego. Uczestnicy Dni Ewangelizacji mogli nabyć książki autorstwa bpa Rudolfa Bażanowskiego z dedykacją autora.

Ostatnim punktem programu była ewangelizacja, którą prowadził ks. Łukasz Stachelek. Tytuł ewangelizacji brzmiał „Bez reszty”, a oparty był o przypowieść o … i tu pojawił się pewien problem, bo dla jednych to przypowieść o synu marnotrawnym, dla innych o zazdrosnym bracie, a jeszcze dla innych o miłosiernym ojcu. Ewangelizacja pozwoliła uczestnikom na nowe spojrzenie na tą bardzo znaną przypowieść, a także dała wiele impulsów do przemyśleń, co wyrażali niejednokrotnie uczestniczący w poszczególnych dniach ewangelizacji.

W trakcie Dni Ewangelizacji ks. Bogdan Wawrzeczko opowiadał o działalności organizacji „Open Doors”. W modlitwach uczestników Dni Ewangelizacji także prowadzili w poszczególne dni: zwierzchnik Diecezji Mazurskiej bp Paweł Hause, ks. Piotr Mendroch oraz bp Rudolf Bażanowski.

W niedzielę na zakończenie Dni Ewangelizacji odbyło się nabożeństwo prowadzone przez bpa Pawła Hause, ks. Piotra Mendrocha, ks. Krzysztofa Śledzińskiego oraz  ks. Tomasza Wigłasza, który wygłosił kazanie.

Należy zauważyć, że uczestnicy Dni Ewangelizacji zachowywali wymogi sanitarne związane z dezynfekcją rąk, używaniem maseczek lub innych osłon na usta i nos, a także utrzymywaniem dystansu społecznego.

Organizatorami Dni Ewangelizacji w Mrągowie byli:
Diecezja Mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Diecezjalny Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny Diecezji Mazurskiej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie

Ewangelizacja była transmitowana na profilu facebook Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie, a jej zapis umieszczony jest na stronie parafii i w serwisie youtube.