english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Do Niego się przytul

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2016

01.06.2016

Hasło tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie – Przytuleni, nawiązuje do słów z Księgi Izajasza: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał (…). Mówcą spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych (codziennie o godz. 17.00, od 2 do 10 lipca) jest Dick Dowsett. Ewangelista będzie czerpał inspiracje z Ewangelii św. Jana, a swoje pierwsze spotkanie zatytułowane "Bóg kocha cię tak bardzo, że stworzył cię i obdarzył twoje życie celem" kieruje szczególnie do tych osób, które czują, że ich życie pozbawione jest sensu. Są osamotnione, bez radości życia.


Do Niego się przytul

W tym samym czasie, a więc od godz. 17.00 organizatorzy proponują spotkania ewangelizacyjne dla dzieci w trzech różnych grupach wiekowych: 3–7, 6–10, 11–13 lat. Dzięki temu program spotkań dostosowany jest do zainteresowań i percepcji dzieci. Najmłodsze wezmą udział w Przygodzie w kraju słońca. Starsze przeniosą się do starożytnej Persji, aby odkryć plan, który przygotował dla nich Pan Bóg, a najstarsze zapraszamy do spotkań pod hasłem Zawsze wierni Bogu. Wszystkie dzieci codzienne będą mogły uczestniczyć w zajęciach biblijnych i artystycznych oraz obejrzeć jedno (codziennie inne) z przedstawień Teatru Dobrego Serca z Warszawy. Dzieci spotykają się w godz. 10.30–12.45. W tym czasie dorośli, rodzice, opiekunowie, mogą uczestniczyć w wykładach i grupach dyskusyjnych.
 
Dla młodzieży, oprócz spotkań ewangelizacyjnych codziennie o godz. 17.00, przygotowano także seminaria właśnie pod hasłem Tylko dla młodzieży. I tak m.in. o tym jak najlepiej uwielbiać Boga młodych ludzi spróbuje przekonać ks. Marek Michalik. O życiowych pasjach opowie ks. Robert Augustyn, o przytulaniu - ks. Łukasz Stachelek. Uczestnicy, zwłaszcza ci, którzy chcieliby zostać liderami, dowiedzą się, jak poprowadzić grupę młodzieżową.
 
Dla dorosłych seminaria (4–9 lipca, w godz. 15.15–16.30) to okazja do spotkania się z pasjonatami, profesjonalistami i praktykami różnych dziedzin życia i różnych zagadnień. Codziennie na swoje prelekcje zaprasza wspólnota Drzewo Oliwne, której działalność służy m.in. podkreślaniu i wyjaśnianiu nieprzemijającej i wyjątkowej roli Izraela w Bożym planie, w przeszłości i obecnie. W tematyce seminariów jest także kilka propozycji związanych z życiem rodzinnym, na przykład seminarium Katarzyny i Olgierda Koniecznych z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość (ChSMED) przygotowane i dla rodziców, i dla dziadków o tym, co odciąga dzieci od ewangelii i jak temu zapobiec. Podobną tematykę – o czytaniu Słowa Bożego i modlitwie z małym dzieckiem proponuje Lidia Króliczek (również z ChSMED). O starości opowie internista i geriatra, Marcin Pecold, a zagadnienia związane z in vitro przedstawi – neurochirurg, Adrian Kotas. 
 
Seminaria to również tematyka dotycząca bieżących problemów na świecie, jak praca Kościoła w krajach muzułmańskich, dyskusja panelowa z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, czy zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym.
 
Seminaria to także czas, by poznać metody związane z indywidualnym wzrostem w środowisku rodzinnym, zawodowym i w Kościele. Czy masz otwarte serce na drugiego człowieka?  – tym pytaniem do udziału w spotkaniu zaprasza Ilona Hajewska. Alina Lorek podpowie, jak bezpiecznie wyrażać swoje uczucia, by złość nie niszczyła Ciebie i Twoich bliskich. Zapraszamy także do wysłuchania refleksji nad tak ważnym obszarem życia, jakim jest sfera pracy zawodowej. Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego? – o tym będzie mówić Urszula Broda.
 
Przytoczone przykłady nie wyczerpują bogactwa programu obejmującego dziewięć dni Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Zajęcia sportowe, warsztaty twórcze, drama biblijna, warsztaty gospel, stoisko księgarni, wieczorne Koncerty z Przesłaniem, wykłady biblijne ks. Jana Kurki Był sobie człowiek… – dopełniają całości. 
 
Wejdź na te.cme.org.pl.
 
Szczegółowy program TUTAJ.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem TED 2016 – TUTAJ oraz korzystania ze strony WWW.TE.CME.ORG.PL, gdzie podczas Tygodnia będą transmitowane spotkania ewangelizacyjne i wykłady biblijne.W tym samym czasie, a więc od godz. 17.00 organizatorzy proponują spotkania ewangelizacyjne dla dzieci w trzech różnych grupach wiekowych: 3–7, 6–10, 11–13 lat. Dzięki temu program spotkań dostosowany jest do zainteresowań i percepcji dzieci. Najmłodsze wezmą udział w Przygodzie w kraju słońca. Starsze przeniosą się do starożytnej Persji, aby odkryć plan, który przygotował dla nich Pan Bóg, a najstarsze zapraszamy do spotkań pod hasłem Zawsze wierni Bogu. Wszystkie dzieci codzienne będą mogły uczestniczyć w zajęciach biblijnych i artystycznych oraz obejrzeć jedno (codziennie inne) z przedstawień Teatru Dobrego Serca z Warszawy. Dzieci spotykają się w godz. 10.30–12.45. W tym czasie dorośli, rodzice, opiekunowie, mogą uczestniczyć w wykładach i grupach dyskusyjnych.
 
Dla młodzieży, oprócz spotkań ewangelizacyjnych codziennie o godz. 17.00, przygotowano także seminaria właśnie pod hasłem Tylko dla młodzieży. I tak m.in. o tym jak najlepiej uwielbiać Boga młodych ludzi spróbuje przekonać ks. Marek Michalik. O życiowych pasjach opowie ks. Robert Augustyn, o przytulaniu - ks. Łukasz Stachelek. Uczestnicy, zwłaszcza ci, którzy chcieliby zostać liderami, dowiedzą się, jak poprowadzić grupę młodzieżową.
 
Dla dorosłych seminaria (4–9 lipca, w godz. 15.15–16.30) to okazja do spotkania się z pasjonatami, profesjonalistami i praktykami różnych dziedzin życia i różnych zagadnień. Codziennie na swoje prelekcje zaprasza wspólnota Drzewo Oliwne, której działalność służy m.in. podkreślaniu i wyjaśnianiu nieprzemijającej i wyjątkowej roli Izraela w Bożym planie, w przeszłości i obecnie. W tematyce seminariów jest także kilka propozycji związanych z życiem rodzinnym, na przykład seminarium Katarzyny i Olgierda Koniecznych z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość (ChSMED) przygotowane i dla rodziców, i dla dziadków o tym, co odciąga dzieci od ewangelii i jak temu zapobiec. Podobną tematykę – o czytaniu Słowa Bożego i modlitwie z małym dzieckiem proponuje Lidia Króliczek (również z ChSMED). O starości opowie internista i geriatra, Marcin Pecold, a zagadnienia związane z in vitro przedstawi – neurochirurg, Adrian Kotas. 
 
Seminaria to również tematyka dotycząca bieżących problemów na świecie, jak praca Kościoła w krajach muzułmańskich, dyskusja panelowa z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, czy zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym.
 
Seminaria to także czas, by poznać metody związane z indywidualnym wzrostem w środowisku rodzinnym, zawodowym i w Kościele. Czy masz otwarte serce na drugiego człowieka?  – tym pytaniem do udziału w spotkaniu zaprasza Ilona Hajewska. Alina Lorek podpowie, jak bezpiecznie wyrażać swoje uczucia, by złość nie niszczyła Ciebie i Twoich bliskich. Zapraszamy także do wysłuchania refleksji nad tak ważnym obszarem życia, jakim jest sfera pracy zawodowej. Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego? – o tym będzie mówić Urszula Broda.
 
Przytoczone przykłady nie wyczerpują bogactwa programu obejmującego dziewięć dni Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Zajęcia sportowe, warsztaty twórcze, drama biblijna, warsztaty gospel, stoisko księgarni, wieczorne Koncerty z Przesłaniem, wykłady biblijne ks. Jana Kurki Był sobie człowiek… – dopełniają całości. 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem TED 2016 – TUTAJ oraz korzystania ze strony WWW.TE.CME.ORG.PL, gdzie podczas Tygodnia będą transmitowane spotkania ewangelizacyjne i wykłady biblijne.