english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drzewo pojednania i przyjaźni posadzone

W Warszawie posadzono drzewo w Ogrodach Polsko-Niemieckich

08.08.2018

Carpinus betulus „Fastigiatato łacińska nazwa drzewa (pol. grab pospolity Fastigiata) zasadzonego w Ogrodach Polsko-Niemieckich przy Al. Wedla na warszawskiej Pradze.


Drzewo pojednania i przyjaźni posadzone

Drzewo symbolizujące przyjaźń polsko-niemiecką zasadzili wspólnie przedstawiciele Ambasady Niemiec w Warszawie, która zainicjowała projekt Ogrodów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau, Kościoła Ewangelickiego Westfalii oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), która wspiera przedsięwzięcie finansowo.

Uroczystość posadzenia drzewa przyjaźni polsko-niemieckiej odbyła się 7 sierpnia 2018 r. przy Alei Emila Wedla, tuż na tyłach fabryki rodziny Wedlów, którzy przybyli do Warszawy z Berlina w 1845 r. i szybko zaaklimatyzowali się w Polsce. Byli również zaangażowanymi członkami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, z którą byli związani aż do wygaśnięcia polskiej linii Wedlów po II wojnie światowej.

Zebranych gości – Polaków i Niemców – powitał Fried Nielsen, kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, a zarazem pomysłodawca projektu Ogrodów Polsko-Niemieckich, a także Cornelius Ochmann, dyrektor FWPN.

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przemówił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. – Drzewo jest symbolem naszej przyjaźni, która powstawała przez wspólną rozmowę. Oczywiście, wszyscy mamy świadomość, że relacje polsko-niemieckie miały różne fazy. W Polsce często wspominamy wydarzenia z II wojny światowej, mówimy o powstaniach i wielu ranach, które zostały nam zadane. Jest to temat, który zwykle przewija się przez wzajemne relacje. Jednak nasze relacje nie dotyczą tylko II wojny światowej, o czym świadczy to symboliczne miejsce. Nasze przyjacielskie relacje zbudowane są na rozmowie, spotkaniach i poruszaniu bardzo wielu i różnych tematów – trudnych i łatwych, ale ważne jest to, że ze sobą rozmawiamy. Obecnie żyjemy w świecie, w którym bardzo mocno odradzają się skrajne idee, więc tym bardziej potrzebujemy takich momentów i miejsc, w których będziemy rozmawiać i przezwyciężać wciąż wznoszone mury – mówił bp Samiec.

Słowa refleksji przekazali również przedstawiciele siostrzanych Kościołów ewangelickich z Niemiec. Ks. dr Klaus-Volker Schütz, generalny superintendent Okręgu Kościelnego Rheinhessen Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau, który od kilku dni przebywa w Polsce z delegacją dziekanów Okręgu, zachęcił, aby Polacy i Niemcy wspólnie pielęgnowali i podlewali drzewo duchowej przyjaźni. – Niech nasza przyjaźń kwitnie, abyśmy wspólnie mogli działać w Europie na rzecz sprawiedliwości i pokoju – mówił ks. dr Schütz.

W imieniu Kościoła Ewangelickiego Westfalii przemówili ks. dr nadradca Ulrich Möller oraz ks. superintendent Martina Espelöer. – Nasza relacja z Bogiem, z samymi sobą i innymi ludźmi, oraz stworzeniem, które zostało nam przez Boga powierzone jest kwestią naszego nastawienia i zachowania (…) Polsko-niemiecka praca na rzecz pojednania w II połowie XX wieku, jak również Traktat o dobrym sąsiedztwie pomiędzy naszymi krajami były możliwe tylko dlatego, że znalazły się osoby w naszych Kościołach i społeczeństwach, które miały w sobie odwagę, by spojrzeć prawdzie w oczy i podjąć odpowiedzialność za pojednanie – mówił ks. dr Möller.

Po przemówieniach Biskup Kościoła zaprosił oficjalnych gości oraz dzieci, a następnie wszystkich obecnych do wspólnego posadzenia drzewa. Na nowym drzewie umieszczona została opaska z napisem: Pokój, pojednanie, sprawiedliwość i ochrona stworzenia. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół Ewangelicki w Hesji i Nassau, Kościół Ewangelicki w Westfalii. Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Sola Fide Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie pod dyr. Małgorzaty Konarzewskiej. Goleszowscy chórzyści wykonali pieśni zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

W wydarzeniu przygotowanym wspólnie przez Ambasadę Niemiec i Biuro Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wziął również udział wiceprezes Konsystorza inż. Adam Pastucha, biskup diecezji cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago oraz biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce reprezentował prezes Konsystorza dr Witold Brudziński oraz superintendent Kościoła bp Marek Izdebski.

Obecni byli również przedstawiciele warszawskich parafii luterańskich – p. Igor Chalupec, kurator Parafii Świętej Trójcy, oraz dk. Marta Zachraj z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Nie zabrakło również dzieci z obydwu Parafii.

Idea Ogrodów Polsko-Niemieckich przy Al. Emila Wedla powstała dzięki współpracy Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasta Stołecznego Warszawy. Idea wykracza daleko poza wspólną, polsko-niemiecką rewitalizację fragmentu Parku Skaryszewskiego położonego między północnym brzegiem Jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla.Pomysł powstał w czasie obchodów 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu stworzenie spokojnego i przyjaznego miejsca wśród zieleni, które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom da możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. Ogrody mają kierować uwagę odbiorców – zwłaszcza tych młodszych – na faunę i florę tego miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec.

„Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie są trzecim na świecie, łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni realizowanym z udziałem Niemiec po Niemiecko-Francuskim Ogrodzie w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykańskim Ogrodzie Przyjaźni w Waszyngtonie (1983).

tekst i zdjęcia: DB

O rodzinie Wedlów

O Ogrodach Polsko-Niemieckich