english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce

Nowe wydawnictwo książkowe

31.05.2016

Ukazała się Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce (EEP), obejmująca lata 1964-2014. Prezentacja publikacji odbyła się 28 maja br. podczas Międzynarodowej Konferencji Teologicznej w Kamieniu Śląskim, której honorowym gościem był kard. Walter Kasper, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.


Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce

Omówienia EEP dokonał o. prof. Zdzisław Kijas, jeden z redaktorów publikacji. O. Kijas zaznaczył, że encyklopedia nie zawiera wszystkich osób zasłużonych dla ruchu ekumenicznego w Polsce jednak wyraził nadzieję, że projekt doczeka się kontynuacji.

 

EEP zawiera ponad 540 stron i składa się z dwóch głównych części.

 

Pierwszą stanowi teksty wprowadzające, dotyczące początków i rozwoju ruchu ekumenicznego w Polsce, aktualnych struktur ekumenicznych w Polsce, a także duchowych aspektów polskiej ekumenii, międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych w Polsce i na końcu praktycznych form działalności ekumenicznej. Każdy z pięciu podrozdziałów pierwszej części ma kilku autorów – głównie rzymskokatolickich ekumenistów, którzy od lat zajmują się naukowo, a niekiedy także praktycznie dialogiem ekumenicznym. Współautorem dwóch rozdziałów jest ewangelicki teolog prof. Karol Karski.

 

Druga część to zasadnicza treść encyklopedii – sylwetki polskich ekumenistów. Zamieszczono osoby zarówno żyjących, jak i zmarłych. W powstanie tej części zaangażowali się przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), zarówno świeccy, jak i duchowni, a także diecezjalni referenci ds. ekumenizmu Kościoła rzymskokatolickiego oraz dziennikarze. Notki dotyczące większości postaci opatrzone są też informacją o ważniejszych publikacjach danej osoby.

 

Do EEP dołączono obszerny Aneks zawierający spis struktur ekumenicznych w Polsce (opis oddziałów regionalnych i komisji PRE oraz referatów ds. ekumenizmu Kościoła rzymskokatolickiego; spis stron internetowych Kościołów i instytucji ekumenicznych w Polsce z uwzględnieniem mediów, w tym także portalu ekumenizm.pl), dokumenty Kościołów i instytucji ekumenicznych w naszym kraju (akty prawne PRE wraz z instrukcjami/wytycznymi) oraz dokumenty dialogów ekumenicznych w Polsce, w tym m.in. tekst porozumienia luterańsko-reformowanego w 400-lecie Ugody Sandomierskiej (1970), deklaracje Kościołów ws. wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego (2000) oraz projekt dokumentu, dotyczącego duszpasterstwa dla małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej (2011).

 

Komentarz

Wprawdzie publikacja Encyklopedii Ekumenizmu w Polsce nieco się opóźniła to jednak trudno nie docenić ogromu pracy redaktorów i osób współpracujących przy tym projekcie. Ilość zebranych informacji jest naprawdę imponująca i stanowi fascynującą lekturę na długie wieczory. EEP ma nie tylko wartość dokumentalną – już pobieżna lektura artykułów i biogramów uświadamia niezwykłą intensywność ekumenicznej twórczości i działań w okresie, w którym reżim socjalistyczny uniemożliwiał swobodne funkcjonowanie Kościołów. Ilość inicjatyw, tekstów, refleksji oraz przede wszystkim osób zaangażowanych w polski ekumenizm uprawnia do postawienia pytanie o stan dzisiejszy polskiego ekumenizmu i projekty na przyszłość.

 

Warto zaznaczyć, że EEP jest publikacją przygotowaną przez duchownych Kościoła rzymskokatolickiego – oprócz wymienionego już o. Kijasa w przedsięwzięcie zaangażowani byli również znani ekumeniści – ks. prof. Józef Budniak, ks. prof. Zygfryd Glaeser oraz o. prof. Tadeusz Kałużny. To znaczące i warte uznania, że Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce jest właściwie publikacją powstałą z inicjatywy przedstawiciela Kościoła większościowego, którzy zaprosili do współpracy Kościoły i wiernych innych wyznań. Czy publikacja ukazałaby się wcześniej i miałaby poszerzoną formułę, gdyby została wydana wspólnie – tego nie wiemy, jednak pojawienie się EEP jest również zachętą do kontynuowania wysiłku.

 

Myślę, że wydanie EEP stanowi też konstruktywne wyzwanie i wezwanie do środowisk ekumenicznych Kościołów zrzeszonych w PRE, ale także inicjatyw poza jej strukturami, do zastanowienia się nad platformą ekumenicznego dialogu – nie tylko w wymiarze teologicznym – wykraczającej poza utarte struktury, festiwale i konwenanse.

 

Głos Kościołów mniejszościowych słyszany jest jedynie w kontekście akcjonizmu, w wyznaniowych publikatorach, oświadczeniach, które bardzo rzadko przebijają się głównych mediów, oraz – w ramach gościnności ekumenicznej – w publikacjach rzymskokatolickich lub na łamach czasopism/książek naukowych wydawanych przez wyższe uczelnie teologiczne.

 

Autorom i wszystkim Osobom zaangażowanym w projekt EEP należą się podziękowania i gratulacje.
 

ekumenizm.pl

 

---

 

więcej: Wydawnictwo Naukowe UP Jana Pawła II w Krakowie