english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelia poprzez ekologię

Kościół będzie dyskutował o zmianach klimatycznych

10.11.2013

Od 11 do 22 listopada Warszawa stanie się klimatycznym centrum świata. Wszystko z racji przygotowywanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konferencji Stron Ramowej Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu (w skrócie COP – Conference of Parties).


Ewangelia poprzez ekologię

Jest to 19. szczyt klimatyczny w historii, drugi zaś odbywający się w Polsce (poprzednim razem to Poznań w 2008 roku gościł delegacje z całego świata). Na Stadionie Narodowym pojawi się blisko 20 tys. uczestników z ok. 200 krajów i ponad 1.000 dziennikarzy. Będą dyskutować o zmianach klimatycznych, działaniach, które rządy państw należących do ONZ mogą podjąć na rzecz ochrony środowiska, o ogólnie pojętej sprawiedliwości klimatycznej, zmianach w protokole Kioto.

 

Od pewnego czasu również Kościoły starają się włączyć w działalność ekologiczną. Światowa Federacja Luterańska nie jest tu wyjątkiem. Delegacja złożona z 7 młodych osób (każda reprezentuje jeden region ŚFL) wraz z pracownikami ŚFL z Genewy będzie miała okazję obserwować negocjacje klimatyczne oraz brać udział w wielu innych wydarzeniach, które odbywają się równolegle. Celem spotkań, happeningów i paneli dyskusyjnych jest budzenie w uczestnikach coraz większej świadomości proekologicznej, dzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu edukacji na rzecz ochrony środowiska oraz szukanie możliwych rozwiązań powstrzymania nadmiernej eksploatacji Ziemi.

 

Delegaci ŚFL oprócz udziału w szczycie, uczestnictwa w spotkaniach zorientowanych ściśle na ochronę klimatu będą mieli okazję nieco lepiej poznać Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. Są żywo zainteresowani aktywnością polskich luteranów w kwestii ochrony środowiska. Podczas swojego pobytu wezmą udział w nabożeństwach, ekumenicznych modlitwach, spotkają się z młodzieżą, opowiedzą o pracy na rzecz klimatu w swoich Kościołach.

 

Światowa Federacja Luterańska argumentując swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska (przywołując w tym miejscu hasło „Zielono i sprawiedliwie”, ang. „Green and just”) powołuje się na zawarte w Piśmie Świętym odniesienia do stworzenia w 1 Mż 1,26 oraz w Mt 6,31-32 „Nie troszczcie się”. Wskazuje na fakt, iż ludzie często zapominają o tym, że nie tylko mają „czynić sobie ziemię poddaną”, ale mają o nią dbać, odpowiedzialnie wykorzystywać jej zasoby mając w pamięci to, że takie zadanie otrzymali od Boga. Dodatkowo warto podkreślić, że ludzie również należą do Bożego stworzenia, nie mogą więc przekładać swojego ludzkiego interesu nad interes całego środowiska.

 

Kościoły luterańskie są zdania, iż w dzisiejszych czasach Ewangelię można głosić na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest włączenie się w dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych, ochrony środowiska i sprawiedliwości klimatycznej. Widząc problemy dotyczące nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, niszczycielską siłę naturalnych katastrof oraz różnorakie działania człowieka prowadzące do degradacji środowiska Światowa Federacja Luterańska uważa, że należy temu przeciwdziałać. Stara się podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród wiernych poszczególnych Kościołów członkowskich, a także zabiera głos na forum międzynarodowym. Poza tym, wykorzystując dialog międzykonfesyjny oraz międzyreligijny wskazuje na wartość stworzenia i konieczność podejmowania wysiłków w celu ochrony dóbr naturalnych.

 

Plan spotkań delegacji ŚFL organizowanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski:

 

10.11 – udział w nabożeństwie w Krakowie, spotkanie z młodzieżą; ekumeniczna modlitwa w kościele Świętej Trójcy w Warszawie

15.11; 19.11 – spotkanie z młodzieżą parafii warszawskich oraz studentami

17.11 – udział w nabożeństwie w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

 

Piotr Sztwiertnia