english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Głodni miłosierdzia

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015

27.11.2015

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz szesnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.


Głodni miłosierdzia

Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem „Głodni miłosierdzia”, które w pełni wpisuje się w przesłanie i misję Diakonii. Bez miłosierdzia skierowanego w stronę naszego bliźniego, nasza wiara jest niepełna – może być w niej wiele słów i najlepszych nawet przekonań, które jednak – nie poparte działaniem i krokiem w stronę drugiego człowieka – wydają się puste. 
 
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 listopada w prowadzonej przez Caritas świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, Danuta Lukas z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powiedziała: "Hasło – Głodni miłosierdzia – zwraca uwagę na potrzebę miłości, mądrego i aktywnego współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy i działaniu. Miłosierdzie to nieodzowna część naszej wiary. Wynika to z Biblii, która zgodnie z reformacyjną zasadą sola scriptura jest jedynym źródłem naszej wiary". 
 
Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz przypomniał, że 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczy na pomoc dzieciom z ubogich krajów. W tym roku wsparcie zostanie udzielone dzieciom z Syrii. Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik zwracała uwagę na ekumeniczny wymiar akcji. "Uczestnictwo w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom jest dowodem na to, że chrześcijanie różnych wyznań mogą współpracować w wymiarze praktycznym w duchu ekumenii" – stwierdziła.
 
Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos ks. Doroteusz Sawicki zauważył, że jest nie tylko coraz więcej ludzi potrzebujących, ale również coraz więcej tych, którzy chcą pomagać, są głodni miłosierdzia. 
 
Podczas akcji, która rozpocznie się w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Diakonia Polska przygotowała w tym roku 10 tys. świec.
 
Nabywając świece wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej – nasze konkretne działanie miłosierdzia. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na zakup podręczników i przyborów szkolnych; na rehabilitację i leczenie dzieci. 
 
Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbędzie się 29 listopada, w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej w Warszawie (al. Solidarności 52).
 
źródło: diakonia.org.pl
zdjęcie: Michał Karski