english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jeden procent na dobry cel

Przekaż 1 % na OPP

29.01.2013

Już prawie połowa Polaków korzysta z możliwości przekazania organizacjom pożytku publicznego. Jak stwierdzają statystyki w 2011 roku Polacy przekazali na ten cen prawie pół milarda złotych.


Jeden procent na dobry cel

Kościół Luterański, oparty bezpośrednio na autorytecie Pisma Świętego, wzywa człowieka do wzięcia odpowiedzialności wobec Boga za swoje życie. Również w wymiarze finansowym. Nie dlatego, aby zasłużyć przed Bogiem na cokolwiek, ale aby okazać wdzięczność dla Zbawiciela.  
 
Wypracowane dobra materialne mają nie tylko służyć do zaspokojenia własnych potrzeb, lecz także służyć innym. Dlatego świadome dysponowanie częścią swoich podatków jest elementem dojrzałości wiary chrześcijańskiej.   
 
Kościół zachęca do przeznaczenia 1% swojego podatku za rok 2012 na jedną z organizacji OPP.

 

Wśród wielu z nich są też organizacje związane z ewangelicyzmem (np. towarzystwa edukacyjne), a dwie są bezpośrednio częścią Kościoła luterańskiego: 

  

 

Fundusze przekazane tym instytucjom w ramach 1% w poprzednich latach, umożliwiły szeroką pomoc wielu osobom  w trudnej sytuacji zarówno materialnej jak i duchowej. I tak za rok 2011 CME otrzymało kwotę ponad 63 tys., a Diakonia niespełna 179 tys. złotych.
  
"Oddaję więc siebie mojemu bliźniemu jak Chrystus oddał się mnie, nie zamierzając czynić w tym życiu coko­lwiek innego jak tylko to, w czym widzieć będę dla mojego bliźniego rzecz potrzebną, korzystną i zba­wienną, ponieważ przez wiarę opływam we wszyst­kie dobra w Chrystusie."

Marcin Luter