english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja Human Approach

Nowe perspektywy europejskiej polityki azylowej

21.10.2015

W dniach 12-14. października 2015 miała miejsce w Warszawie konferencja: „Human Approach. Nowe perspektywy europejskiej polityki azylowej”. Kościół Ewangelicko-Augsburskie reprezentowali: ks. Karol Długosz oraz p. Magdalena Netter (z parafii św. Trójcy w Warszawie).


Konferencja Human Approach

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją prawno-socjalną uchodźców przebywających w krajach bezpośrednio zmagającymi się z kryzysem imigracyjnym.Reprezentanci organizacji pozarządowych (NGO): Austrii, Niemiec oraz Węgier zaprezentowali swoją optykę - nie zawsze zbieżną ze stanowiskami rządów wymienionych krajów. Nieoceniona okazała się możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami bezpośrednio zaangażowanymi w pomoc uchodźcom.Finalnym akcentem trzydniowych prac był udział w debacie pt: „Witamy w Europie? Uchodźcy w Polsce i w Niemczech” zorganizowanej w warszawskiej galerii Zachęta. Wśród debatantów nie zabrakło znamienitych osób m. in: Aydan Özoğuz (Minister Stanu w Kancelarii Federalnej Niemiec oraz Pełnomocnik Rządu RFN do Spraw Migracji, Uchodźców i Integracji) oraz Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Organizatorami konferencji byli: Asyl In der Kirche Berlin, Diakonia Niemiecka, oraz ze strony polskiej Fundacja Ocalenie.