english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Alfred Borski obronił rozprawę doktorską

Rozprawa doktorska dotyczyła regionalnej prasy luterańskiej w Polsce po roku 1989

06.10.2019

Ks. Alfred Borski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, obronił rozprawę doktorską. 


Ks. Alfred Borski obronił rozprawę doktorską

Obrona odbyła się 2 października 2019 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Temat rozprawy doktorskiej brzmiał: „Regionalna prasa luterańska w Polsce po roku 1989 - Studium teologiczno-bibliograficzne czasopism parafialnych z lat 1989-2017”.

Promotorem pracy był bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, a jej recenzentkami: prof. zw. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Aniela Różańska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.