english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła

Wybrany na drugą kadencję

12.10.2019

Biskup Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła wybrany na drugą kadencję.


Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła

W sobotę, 12 października 2019 r. podczas obrad szóstej sesji XIV Synodu Kościoła przeprowadzono wybory Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej nastąpiła prezentacja kandydatów. Do wyborów stanęli: bp Waldemar Pytel i bp Jerzy Samiec. Ks. dr Adam Malina zrezygnował z kandydowania ze względu na stan zdrowia. Członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów.    

Każdy kandydat po prezentacji odpowiadał na pytania Synodałów, a następnie przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sposób tajny, oddając głos na jednego z dwóch kandydatów zgłoszonych przez Ogólnopolską Konferencję Duchownych.
Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
- bp Waldemar Pytel - 28 głosów
- bp Jerzy Samiec - 37 głosów
(dwa głosy oddano wstrzymujące się)

Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. Przewodniczący zebrania ks. radca Waldemar Szajthauer ogłosił, że Biskupem Kościoła na drugą kadencję został wybrany bp Jerzy Samiec.

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.