english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kurs duszpasterski w Warszawie

Zgłoszenia do 3 kwietnia

05.03.2018

Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa CME ogłasza nabór na certyfikowany Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych w Warszawie.


Kurs duszpasterski w Warszawie

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich, a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych i in. Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

 

Kurs spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej.

 

Zajęcia odbywają się w grupach od 6 do 10 osób, obejmują 144 jednostek po 45 minut oraz pracę własną (między zjazdami). Uczestnicy kursu pracują m.in. nad własną biografią, protokołami rozmów duszpasterskich itp. Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczenia. Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji.

 

Kontakt mailowy: cme@cme.org.pl
Kontakt tel. 693 582 424

 

MIEJSCE KURSU
Warszawa, ul. Willowa 1, siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej

 

PROWADZĄCY
Ks. dr Grzegorz Giemza – superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki.
Dr Olgierd Benedyktowicz – psychoterapeuta, wykładowca akademicki.

 

ZGŁOSZENIA
Do 3 kwietnia 2018 r.

 

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł na konto organizatora: ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem „Kurs Duszpasterski 2018”.
Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).
W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

KOSZT
2400 zł

 

TERMINY
18-20 kwietnia 2018
16-18 maja 2018
13-15 czerwca 2018
5-7 września 2018
14-16 listopada 2018
19-21 grudnia 2018

 

Zajęcia odbywają się od środy do piątku w blokach godzinowych:
9.00-10.30
11.00-12.30
14.00-15.30
16.00-17.30

 

ORGANIZATOR
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

 

Pobierz ulotkę ze zgłoszeniem