english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabór kandydatów do stypendium im. bpa Szurmana

Uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież mogą otrzymać stypendium

16.05.2018

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz piąty ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania stypendium  dla uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży w wieku do 24 lat oraz - po raz pierwszy - dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wysokość stypendium w 2018 roku wynosi 1 000 euro (równowartość  w złotych, nie mniej niż 4 000,00 zł).


Nabór kandydatów do stypendium im. bpa Szurmana

Dotychczasowymi laureatami byli m.in. Piotr Karzełek, Klaudia Camilla Twardzik i Estera Welchar. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi 3 czerwca 2018 roku, podczas Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Kapitułę Funduszu tworzą: Fundator, przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz Diecezji Katowickiej Kościoła.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do 28 maja 2018 roku wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wzór wniosku oraz Regulamin Funduszu dostępny  jest na: stronach internetowych: katowice.luteranie.pl a także w parafiach.

Wnioski należy przesyłać na adres:
katowice@luteranie.pl
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, 40–006 Katowice

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy katowice@luteranie.pl