english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo Ekumeniczne na Zlocie Kadry ZHP

Nabożeństwo na Mazurach

20.08.2019

17 sierpnia br. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na Zlocie Kadry Związku Harcerstwa Polskiego odbywającym się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Perkoz koło Olsztynka. Prowadzili je ks. Łukasz Stachelek (KEA), Proboszcz Parafii w Olsztynie i ks. hm. Tomasz Kozłowski (KRK), Kapelan Zlotu.


Nabożeństwo Ekumeniczne na Zlocie Kadry ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, zrzeszającą blisko 110 tysięcy harcerek i harcerzy z całej Polski. Co dwa lata instruktorki i instruktorzy spotykają się na Zlocie Kadry – kilkudniowym spotkaniu, podczas którego zyskują inspirację do dalszej pracy wychowawczej. Zorganizowanie w jego ramach nabożeństwa ekumenicznego pozwala na rozwijanie postaw tolerancji, otwartości i budowania porozumienia opartego na dialogu. Zlotowe nabożeństwo było także inspiracją do wykorzystywania tej formy wspierania rozwoju duchowego harcerek i harcerzy niezależnie od ich przynależności konfesyjnej.

Zlotowe nabożeństwo jest kolejnym ekumenicznym przedsięwzięciem na szczeblu centralnym, w które zaangażowane jest ZHP. Od 1991 roku ZHP prowadzi ekumeniczną akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, w którą zaangażowane są tysiące polskich harcerek i harcerzy. Od 2010 roku Światło na pokładzie żaglowca ZHP Zawisza Czarny przekazywane jest szwedzkim, duńskim, litewskim i łotewskim skautom różnych wyznań, w tym luterańskim. W zeszłym roku, podczas Zlotu 100-lecia ZHP, również odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, współprowadzone przez ks. Marcina Rayssa (Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia).

Nabożeństwo na Zlocie Kadry ZHP zgromadziło instruktorki i instruktorów pracujących na różnych szczeblach organizacji, wspierających w wychowaniu zuchy, harcerki, harcerzy, instruktorów i instruktorki. Nabożeństwo było również okazją do wspólnych pieśni, modlitwy i słuchania Słowa Bożego, którym służył nam ks. Łukasz Stachelek. Każdy uczestnik otrzymał teksty czytań z Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia i nowego, ekumenicznego przekładu Pisma Świętego, co pozwoliło na pełniejsze poznanie Słowa Bożego, zainteresowanie problematyką ekumenizmu i pokazało kolejne możliwości wspierania w rozwoju duchowym i religijnym harcerek i harcerzy.

tekst: Helena Anna Jędrzejczak

zdjęcia: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie