english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obradował Synod Diecezji Warszawskiej

Wiosenna sesja w Pabianicach

16.03.2014

Synod Diecezji Warszawskiej obradował 15 marca 2014 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach. Synodałowie spotykają się dwa razy do roku, na wiosnę oraz jesienią. Jesienne obrady zwyczajowo mają charakter tematyczny, wiosenny Synod natomiast pełni rolę sprawozdawczą. Dlatego właśnie, marcowa sesja w Pabianicach zajmowała się sprawozdaniami poszczególnych komisji diecezjalnych oraz kwestiami finansów diecezji na 2014 rok.


Obradował Synod Diecezji Warszawskiej

Zebranych synodałów przywitał w parafii ks. bp Jan Cieślar, a refleksję modlitewną poprowadził ks. Szymon Czembor z Wielunia. Po poczęstunku kawowym Synod Diecezji rozpoczął właściwe obrady. Prezentowano kolejno sprawozdania kuratora i biskupa diecezji, sprawozdanie finansowe oraz poszczególnych komisji diecezjalnych. Wszystkie wystąpienia złożyły się na kompletny obraz działalności diecezji w ubiegłym roku. Rozpatrywano też zmiany w danych liczbowych diecezji jakie zaszły przez lata oraz przedstawiano preliminarz diecezjalny. Synod diecezji przyjął kolejno wszystkie sprawozdania oraz przegłosował absolutorium dla Rady Diecezjalnej za rok 2013. Nie zabrakło również czasu na wolne wnioski.

 

Każdorazowo spotkanie synodu jest okazją do podejmowania najistotniejszych spraw dla funkcjonowania diecezji i poszczególnych parafii. Wiele miejsca podczas obrad poświęcono specyfice funkcjonowania rady diecezjalnej, organizacji zjazdu chórów oraz pracy z młodzieżą. Rozważano także różne propozycje dotyczące zarówno miejsca, jak i tematu spotkania najbliższej sesji. Tę kwestię rozstrzygnie w najbliższym czasie rada diecezjalna.

 

Synod wiosenny zakończony został modlitwą i błogosławieństwem Biskupa.