english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła w Cieszynie

Trwają obrady synodalne

14.10.2016

W piątkowe popołudnie, 14 października br. w kościele Jezusowym w Cieszynie rozpoczęło się nabożeństwo, które zaingurowało obrady Synodu Kościoła. 


Obrady Synodu Kościoła w Cieszynie

Nabożeństwo było prowadzone przecz członków Rady Synodalnej (ks. Grzegorz Giemza, ks. Marek J. Uglorz, ks. Adam Malina oraz Maria Czudek oraz Marek Cieślar) oraz proboszcza pomocniczego cieszyńskiej parafii ks. Tomasza Chudeckiego.

Kazanie wygłosił Prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza, w którym nawiązał do Reformacji, przemian i odnowy Kościoła. Cytując hasło przewodnie roku 2017 r. „ I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste (Ez 36,26)” podkreślił, że „odnowa rozpoczyna się od Bożego działania. To On jest inspiratorem, tym który daje impuls, wzbudza nowe idee”.  Bóg jest tym, który w Jezusie Chrystusie dokonuje odnowy oraz daje nowe mięsiste serce, które jest współczujące i wrażliwe.

Przemiana, której źródłem jest Chrystus przynosi zmianę perspektywy: „W centrum przestaje być własna osoba, a jej miejsce zajmuje „bycie bliźnim”. Nie inny człowieka, ale bycie bliźnim dla drugiego, tak jak Samarytanin był bliźnim dla pobitego”. Prezes Synodu podkreślił, że prócz wrażliwego serca Bóg udziela także swojego Ducha: „Bóg dając nam czułe i wrażliwe serce, nie zostawia nas samych i bez ochrony”. Dodał, że jest przekonany o działaniu Bożego Ducha w Kościele, jest to zgodne z Jego obietnicą. Lecz Boże działanie także inspiruje: „Duch Święty konfrontuje nas z tym, czego Bóg od nas wymaga i daje nam zdolność rozumienia Jego przykazań oraz ich wypełniania”.

Po nabożeństwie obrady Synodu przeniosły się do sali konfirmacyjnej, gdzie rozpoczęła się część sprawozdawcza. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności rady Synodalnej złożył ks. Grzegorz Giemza. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Konsystorza przedstawił jego wiceprezes Adam Pastucha.

Obrady w pierwszym dniu Synodu poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - ks. Jerzy Samiec, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - ks. dr Grzegorz Giemza, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. Marek Izdebski, Prezes Synodu Ewangelicko-Reformowanego w RP - dr Ewa Jóźwiak. Tematem konferencji były dwie równoległe sesje Synodów luterańskiego i reformowanego w Cieszynie i obchody jubileuszu Reformacji.

Obrady Synodów zostały zaplanowane w związku ze zbliżającym się rokiem 2017, część spotkania ma odbyć się wspólnie w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza. Komentując te wydarzenia Ewa Jóźwiak powiedziała: „Mamy nadzieję, że zarówno spotkanie naszych synodów, jak i przesłanie, które wspólnie ogłosimy, będą impulsem do dalszej współpracy ekumenicznej. Ks. Grzegorz Giemza przypomniał, że Synody spotykają się po raz pierwszy w powojennej historii ewangelicyzmu. Dodał też, że Kościoły luterański i reformowany w Polsce były prekursorami działań na rzecz zbliżenia obu Kościołów (Ugoda Sandomierska 1570). Prezes Jóźwiak mówiła również o jubileuszu Reformacji „Reformacja wciąż trwa. Dlatego chcemy mówić 500 lat Reformacji, a nie 500-lecie”.

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec opowiadał o planowanych obchodach jubileuszu Reformacji, jakie będą miały miejsce w Polsce. Wspominał o patronatach (Prezydent RP Andrzej Duda objął swoim patronatem uroczystości centralne w Warszawie) i o ogłoszeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2017 Rokiem Reformacji na Śląsku. Przypomniał, że wniosek złożony do sejmu RP o ogłoszenie w całej Polsce przyszłego roku Rokiem Reformacji nie został w ogóle procedowany.

Mówił też o nabożeństwie reformacyjnym w Lund 31 października, w którym weźmie udział papież Franciszek: „Katolicy i luteranie prowadzą dialog od lat, wydali wspólne dokumenty. Spotkanie w Lund nie jest więc niczym nadzwyczajnym. Ono pieczętuje to, że dialog między naszymi Kościołami jest prowadzony i rozwija się”. Bp Marek Izdebski dodał, że wszystkie uroczystości związane z jubileuszem reformacji Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP będzie organizował we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

zdjęcie: Zwiastun Ewangelicki