english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła w Warcinie

Jesienna sesja Synodu

21.10.2013

W czasie jesiennej sesji Synodu delegaci podjęli m. in. uchwały mające wpływ na kształt życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


Obrady Synodu Kościoła w Warcinie

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Synod, po dyskusji, jednogłośnie przyjął projekt budżetu Kościoła na rok 2014. Na wniosek Konsystorza Synod przyjął zmianę przepisów dyscyplinarnych Kościoła w zakresie dotyczącym Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego poszerzający jego zakres o prawa i obowiązki oskarżonego oraz prawa i obowiązki organów Kościoła w toku postępowania dyscyplinarnego.
 
Na wniosek zwierzchnika Kościoła Synod rozwiązał Komitet Obchodów 500 lat Reformacji, przekazując jednocześnie zadania związane z realizacją obchodów rocznicowych do wszystkich diecezji oraz do Kancelarii Biskupa Kościoła. Bp Jerzy Samiec podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt za dotychczas wypracowane rozwiązania i pomysły na ich realizację. 
 
Rozmawiano również o miejscu i kompetencjach urzędu proboszcza pomocniczego w parafiach. Uchwalono przekazanie opracowania szczegółowych rozwiązań w tym zakresie do Rady Synodalnej.  
 
Synod Kościoła zakończył się wspólnym nabożeństwem spowiednio-komunijnym w niedzielę rano.

 

BIK