english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolska Konferencja Duchownych

Wisła Jawornik 2013

04.07.2013

W Wiśle Jaworniku w dniach 1 do 3 lipca br. odbyła się doroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podstawowa tematyka konferencji związana była z Rokiem Katechizmu (zagadnieniem tym Kościół będzie się zajmował w roku 2014).


Ogólnopolska Konferencja Duchownych

W trakcie konferencji duchowni spotkali się na nabożeństwie komunijnym na rozpoczęcie (kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz), odbywały się poranne i wieczorne modlitwy (ks. Marcin Ratka-Matejko, diakon Izabela Sikora, ks. Marcin Kotas,) wygłoszone zostały referaty oraz przeprowadzono warsztaty.

   

Zaprezentowano następujące referaty: Konkordia Leuenberska jako współczesny Katechizm ekumeniczny? Możliwości współpracy między Kościołami wyrosłymi z Reformacji – dr Jerzy Sojka, Współczesna percepcja Katechizmów w nauczaniu kościelnym – ks. Krzysztof Śledziński, Historyczny kontekst powstania Katechizmów Lutra i Heidelberskiego – Łukasz Barański. Tematyka wartszatów była skoncentrowana na następujących zagadnieniach: Katechizm w nauczaniu dorosłych na przykładzie parafii i duszpasterstwa środowiskowego – ks. Piotr Mendroch, Katechizm w życiu duchownego – ks. Waldemar Szajthauer, Jak aktywnie nauczać Bożych przykazań? – diakon Ewa Below, Nauczanie Katechizmów poprzez nowe media – ks. Łukasz Ostruszka. Podsumowanie dyskusji w czasie warsztatów przeprowadził bp Jan Cieślar.

 
W czasie obrad konferencji duchowni wysłuchali też wystąpienia ks. Jerzego Below na temat 150 lat Zwiastuna Ewangelickiego, odbyło się zebranie Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Zgromadzenie Ogólne Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej. To ostatnie miało ono charakter wyborczy. Członkowie KK ŚFL wybrali nowy zarząd w składzie; ks. Adam Malina - przewodniczący, Iwona Baraniec - zastępca przewodniczącego, dr Jerzy Sojka - sekretarz, diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk i ks. Ireneusz Lukas - członkowie.

 

Ostatnią części konferencji były aktualia Biskupa Kościoła. Bp Jerzy Samiec przedstawił duchownym główne zagadnienia bieżącego funkcjonowania Kościoła, osiągnięcia i problemy, z którymi spotyka się Kościół. Wygłoszono również komunikaty różnych duszpasterstw i instytucji Kościoła, zadawano też pytania.

 

Kolejna koferencja planowanana jest w 2014 r. w Mikołajkach.

  

Foto: ks. Jerzy Below

Więcej zdjęć:

Zwiastun Ewangelicki

BIK